PL verzekert zich van bestaansrecht kernen
14 Oct, 02:48
foto


Om zich er van te verzekeren dat alle partijkernen daadwerkelijk actief zijn op het veld en bestaansrecht hebben, heeft de partijleiding van de Pertjajah Luhur deze week een evaluatieronde ingelast. De kernen van verschillende districten zijn opgeroepen voor een bespreking. 

Hiermee wil de partij zich er van vergewissen dat alle kernen hun taken hebben begrepen en zich daarvan ook goed kwijten. In verband met de verkiezingen in mei 2020 is het erg belangrijk dat het tempo wordt opgevoerd en dat de kernen inderdaad goed contact hebben met de bewoners in hun regio. In deze fase zijn de kernen van Wanica, Commewijne en Paramaribo uitgenodigd voor de evaluatiebespreking. In een volgende fase komen de andere districten aan de beurt. De kernen krijgen tegelijk de nodige instructies voor de partijraadsvergadering van 7 december, waar de partij de adspirant-kandidaten zal kiezen voor de DNA-, DR- en RR-lijsten. “Voor een vlot en ordelijk verloop van deze partijraadsvergadering zullen er goede afspraken moeten worden gemaakt,” zegt PL-voorzitter Somohardjo.

Intussen gaat het installeren en herinstalleren van kernen gewoon door. In het weekend stond Somohardjo aan het hoofd van een delegatie die de plantage Johan & Margaretha – ook wel bekend als Johanna Margaretha - aan de Commewijnerivier, heeft bezocht. Daar werd een kern geïnstalleerd. Aanwezigen hebben aangegeven heel lang op dit moment te hebben gewacht. In Commewijne heeft de PL inmiddels een twaalftal kernen. Bij vrijwel elke kerninstallatie wijst Somohardjo op het belang van het vormen van een eenheid, een eenheid die de balans moet geven en van een verbroederingspolitiek.

Ingrid Karta-Bink, die namens de PL in het district Commewijne als parlement is gekozen, heeft benadrukt dat onderlinge saamhorigheid erg belangrijk is, omdat daarmee een eenheid kan worden gevormd. “Eenheid maakt macht. En met macht kunnen wij heel veel dingen veranderen”, luidt haar boodschap met het oog op de verkiezingen van 2020. Haar streven is er op gericht dat een ieder die in Commewijne woont het goed moet hebben. Wanneer er problemen zijn, zal gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht. Karta-Bink heeft herhaaldelijk de bewoners van Commewijne er op gewezen dat zij als Surinamers het recht op een grondbeschikking hebben. Ook heeft elke Surinamer recht op een baan, of het nu binnen of buiten de overheid is. Dat is iets waar de partij zich sterk voor maakt. “Wij willen elke Surinamer zelfstandig maken,” stelt Karta-Bink.