NPS-voorzitter: Geen grote lening vóór verkiezing
04 Oct 2019, 02:48
foto
Gregory Rusland, voorzitter van de NPS tijdens zijn toespraak afgelopen zaterdag in Grun Dyari.


NPS-voorzitter Gregory Rusland vindt dat de regering rookgordijnen opwerpt rond de voorgenomen lening bij Oppenheimer van ruim US$ 500 miljoen. Rusland zegt dat de eerste reactie van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën was dat de regering naar geld zocht en de samenleving zou laten weten wanneer het zover is. Rusland vindt dat de regering zo kort vóór de verkiezingen van mei 2020 nog bezig is om het volk op te zadelen met nog meer leningen. Bij Oppenheimer is in 2016 reeds  US$ 550 miljoen geleend.  

De informatie is volgens Rusland dat nadrukkelijk overwogen werd om of de Afobakadam of de inkomsten daarvan uit de verkoop van hydro energie als zekerheid (collateral) voor deze lening te geven. Dit, vanwege de slechte rating van Suriname. Hoefdraad heeft intussen gesteld dat het onzin is. De regering zal de dam nooit als onderpand gebruiken volgens de bewindsman. 

Rusland vindt dat met nog een grote lening de verplichting alleen voor rente kan oplopen tot ongeveer 50 miljoen US dollars per jaar, naast de 50 miljoen die reeds betaald wordt voor de lening van 2016 bij Oppenheimer. Indien de regering nog een groot bedrag leent kan de rente oplopen tot US$ 100 miljoen per jaar. Komt bij kijken dat het hele bedrag in 1 keer aan het eind van de lening terug betaald dient te worden, dat is US$ 550 miljoen plus de nieuwe lening.

Hoefdraad geeft aan dat de besparingen uit de overname van de dam ongeveer US$ 50 tot 60 miljoen per jaar zullen zijn. Dat is o.a. waar financiers naar kijken om hun dekking te vinden. "Dit is overigens niet nieuw voor de huidige regeerders; in 1998-1999 heeft de toenmalige regering-Wijdenbosch de toekomstige inkomsten uit de bauxietsector verpand aan Ballast Nedam. De regering Venetiaan ll die daarna aantrad kon jaren niet beschikken over de inkomsten uit die sector," stelt Rusland.

De politicus zegt dat hij door contacten in en buiten Suriname regelmatig wordt geconsulteerd, ook door de buitenlandse organisaties, over zijn inzichten rond discussies over mogelijke leningen en investeringen door de regering. Hij blijft erbij dat de vorige week een vertegenwoordiging van Oppenheimer in Suriname was om met de regering te praten over leningen. Rusland hoopt dat minister Hoefdraad ook aangeeft dat Suriname voor de overname van de dam aan de Suralco/Alcoa een bedrag van ruim US$ 100 miljoen zal moeten betalen, anders gaat de overdracht niet door. "En dat is geen goede deal voor Suriname."
Advertenties