Boomsma: Hackathon grootser in oktober
22 Sep, 16:41
foto
Theo Boomsma van IT-Core. (Foto: René Gompers)


Dit jaar is er geen Hackathon in de grote vakantie gehouden. “Het is niet gecanceld,” benadrukt organisator Theo Boomsma van IT-Core. “Het is verschoven naar de laatste week van oktober. De hackers mogen zich klaarmaken, het thema is dit jaar Big Data en Data Mining. De Telesur IT-Core Hackathon zoals het evenement officieel heet, is een wedstrijd waarbij de deelnemers  binnen 24 uur een werkende applicatie voor de telefoon of computer moeten bouwen.  

Traditioneel is de Hackathon de afgelopen zes jaren in de laatste week van september gehouden. “We hebben het dit jaar niet gehaald met organiseren omdat we iets bijzonders wilden doen,” zegt Boomsma aan Starnieuws. “Na zes hackathons verwacht men van je dat men dat je met iets nieuws komt, iets aparts. We gaan ons dit keer richten op Big Data”. Big Data is een onderdeel van de ICT sector gericht op het verzamelen, opslaan, beheren, monitoren, verhandelen, commercieel toepassen van digitale informatie. In de meer ICT bewuste landen is deze sector een miljarden industrie. 

Dataverzameling houdt onder veel meer in dat alleen het opslaan van informatie van alle gebruikers van het internet en digitale producten (smartphones, smart televisies en andere apparaten die met het internet verbonden kunnen worden).  Al de processen worden ‘live’ of periodiek bijgehouden, zoals verkoopcijfers, bezoekersaantallen, kijkcijfers, websites die internetgebruikers bezoeken, wat hun preferenties zijn. De informatie wordt geanalyseerd en verwerkt (data mining). Met steeds meer behulp van zelflerende systemen (kunstmatige intelligentie)  wordt de data verwerkt en worden profielen van bedrijven of personen in elkaar gezet en bijgehouden. Het gaat tenslotte om miljarden gebruikers van digitale producten. Het systeem kan dan aanbevelingen doen op grond van de verzamelde data en het profiel.

“Er zijn bedrijven hier die al data verzamelen,” geeft Boomsma aan. “De wedstrijd houdt in dat de deelnemers met die informatie te werk gaan om een bedrijf efficiënter te laten draaien, of om een bepaald doel te bereiken. We moeten iets met die data doen en niet alles overlaten aan Google of Facebook. Zij zijn al jaren data aan het verzamelen, wij nog maar net. Maar die informatie moeten we zelf al kunnen toepassen.” 

René Gompers