Verhuizing aangeven ook mogelijk bij VTIL
20 Sep, 06:35
foto
Mike Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten. (Foto: Biza/NII)


Mike Kromodimedjo, coördinator van de werkgroep Kiezerslijsten, geeft aan dat de Voorlopige Ter inzagelegging (VTIL) tot nog toe vrij rustig verloopt. Hij zegt dat het bij de VTIL nu ook mogelijk is om een eventuele verhuizing aan te geven, waarbij de ambtenaar van het Centraal Bureau voor Burgerzaken gemachtigd wordt om de aangifte van verhuizing voor de burger te doen.

Het ministerie van Binnenlandse zaken (Biza) is in aanloop naar de komende Algemene Vrije en Geheime verkiezingen van mei 2020, bezig met het actualiseren van de verkiezingsadministratie. Het is ook mogelijk om de persoonsgegevens te controleren op de website van het CBB. Voor het raadplegen van de kiezerslijsten kunnen burgers dagelijks terecht bij alle Bureaus voor Burgerzaken of bij één van de mobiele units, die landelijk verspreid zijn opgezet. De VTIL duurt tot en met 30 september 2019.

Personen die per 1 september 2019 ID-gerechtigd zijn, de 16-jarigen die voor het eerst hun identiteitskaart mogen maken, kunnen gebruik maken van de VTIL om hun gegevens te controleren. Bij de VTIL kunnen kiesgerechtigden nagaan of zij op de kiezerslijst voorkomen en of namen en andere persoonsgegevens, waaronder geboortedatum, correct zijn vermeld in het systeem.

De burger kan ook controleren of het juiste woonadres is aangegeven. Ontdekken burgers dat hun persoonsgegevens niet correct zijn vermeld, dan zijn er mutatieformulieren beschikbaar die zij kunnen indienen om deze persoonsgegevens actueel te maken, meldt de voorlichting van Biza, via het Nationaal Informatie Instituut.

Thursday 02 July
Wednesday 01 July
Tuesday 30 June