Ook Santigron en omliggende dorpen leggen grenzen vast
17 Sep 2019, 10:41
foto
Het vastleggen van de grenzen van de inheemse en tribale volken, is een voorloper naar de wettelijke erkenning van de grenzen. (Foto: min RO via NII)


In navolging van traditionele gezagsdragers van de Paamaka en Ndyuka in Oost-Suriname, hebben het traditioneel gezag van Santigron en de omliggende dorpen ook nu onderlinge grenzen vastgelegd in een gezamenlijke verklaring. Er is nu duidelijk vastgelegd waar de grenzen liggen van Santigron, Haarlem, Pikin Poika, Pikin Mainsi, Matta en Maho.

Partijen hebben zondag enkele uren overleg met elkaar gepleegd in de vergaderzaal van Santigron. Met de ondertekening van de gezamenlijke verklaring voegen zij zich in de rij van stammen en dorpen die hetzelfde hebben gedaan, laat het ministerie van Regionale Ontwikkeling optekenen door het Nationaal Informatie Instituut.

Met het vastleggen van de grenzen van de verschillende gemeenschappen in het binnenland, wordt uitvoering gegeven aan het 'Stappenplan ter Realisering van de Wettelijke Erkenning van de Grondenrechten der Inheemse en Tribale Volken in Suriname'. Wensley Misiedjan, voorzitter van het Management Team belast met het project, zegt dat het veelal gaat om grenzen die eeuwen of decennialang door de plaatselijke gemeenschappen worden gehanteerd en gerespecteerd. In aanloop op de wettelijke erkenning van de grondenrechten is het een goede ontwikkeling dat de stammen en dorpen hun grondgebieden vastleggen, waardoor problemen in de toekomst kunnen worden voorkomen.

In de verklaringen die de kapiteins en basja's namens hun gemeenschappen tekenen, is vastgelegd dat de demarcatie het goed nabuurschap niet verstoord en dat ze ongehinderd gebruik mogen blijven maken van elkaars grondgebieden. In gevallen van economische en of commerciële activiteiten, is het volgens Misiedjan goed om eerst overleg te plegen en eventueel speciale afspraken te maken. Ook in geval van andere activiteiten die afwijken van de gebruikelijke alledaagse handelingen van de plaatselijke samenlevingen, moet er eerst overleg plaatsvinden.

De volgende groepen waarmee de grenzen zullen worden vastgelegd, zijn het Traditioneel Gezag van Inheemsen en de Ndyuka stam waarbij het gaat om dorpen van Inheemsen en Tribale volken in het Beneden Marowijne gebied. Met de Ndyuka's en de inheemse stammen Trio en Wayana zijn er al verklaringen getekend. Zo ook tussen de Ndyuka en Saamaka en tussen de Paamaka en Kawina.
Advertenties