Autoriteit voor voedselveiligheid op agenda VG, LVV, HI&T
23 Aug, 04:06
foto
De ministers Antoine Elias, Rabin Parmessar en Stephan Tsang, omringd door deelnemers aan de bijeenkomst over de oprichting van een Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid. (Foto: Volksgezondheid/NII)


Het oprichten van een Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid (SAV) was woensdag een belangrijk agendapunt bij de bespreking tussen de ministers van Volksgezondheid (VG) Antoine Elias, Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en Stephan Tsang van Handel Industrie en Toerisme (HI&T). Suriname heeft vaker te maken gehad met importweigeringen van voedingsmiddelen van agro-voedsel- en voedselproducten.

De importweigeringen waren het gevolg van, onder meer, het niet voldoen aan EU-eisen en omdat er een onevenwichtig toezicht is op agro-voedsel- en voedselproducten op de Surinaamse markt. De oprichting van de SAV is nodig, omdat zij besluitvormingsbevoegdheid zal krijgen op uitvoerend niveau bij de planning en uitvoering van haar voedsel regelgevende mandaat en als enige instelling verantwoordelijk zal zijn voor toezicht op voedselveiligheid.

De directeur van Volksgezondheid, vertegenwoordigers van het Suriname Agriculture Market Access Project’ (SAMAP) en andere betrokkenen van LVV en VG, waren aanwezig op de bijeenkomst. Jenna Wijngaarde, nationale voedselveiligheid consultant van het SAMAP en Juliette Colli, directeur van het Viskeuringsinstituut, gingen in op de beleidsmogelijkheden voor de oprichting van de SAV en de steun die nodig is vanuit het ministerie van Volksgezondheid en HI&T, voor het ontwikkelen van een implementatieplan voor het opzetten en operationaliseren van SAV in de komende negen maanden.

Parmessar, Elias en Tsang gaven goedkeuring aan het voorstel voor het opzetten van het Laboratorium Cluster voor de Voedselveiligheid en het toewijzen van de nieuwe SAMAP-investering van laboratoriumapparatuur aan dit cluster. Het Laboratorium Cluster voor de Voedselveiligheid zal uiteindelijk opgaan in de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid.

Het oprichten van de Surinaamse Autoriteit voor Voedselveiligheid zal gepaard gaan met ingrijpende herziening van wetgeving, waaronder de levensmiddelenwet. Tsang en Elias willen wel dat het proces in fasen wordt uitgevoerd, om alle doelgroepen erbij te betrekken, meldt de voorlichting van Volksgezondheid, via het Nationaal Informatie Instituut.
Advertenties

Friday 21 February
Thursday 20 February
Wednesday 19 February