Beloften Parmessar ten spijt, vissers blijven sceptisch
18 Aug, 08:49
foto
Bij de vissers is er geen vertrouwen dat er op korte termijn een vermindering komt van het aantal vergunningen.


Het groot aantal visvergunningen dat is uitgegeven, blijft een heet hangijzer binnen de sector. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft door de jaren heen teveel visvergunningen uitgegeven en staat nu voor de uitdaging om daar ordening in te brengen. De vissers hebben er na jaren van beloften geen geloof in dat de druk op de visbestanden op korte termijn zullen afnemen.

LVV-minister Rabin Parmessar zegt dat hij de hooglopende emoties van de sector begrijpt als het gaat om het terugbrengen van het aantal vergunningen. Hij heeft vrijdag met actoren uit de sector gesproken over de vergunningen over 2019. Deze zouden al aan het begin van het jaar uitgegeven moeten zijn, maar administratief loopt het al jaren achter op het ministerie.

Parmessar wil uitgaan van het aantal dat al is uitgegeven en van daar uit werken aan vermindering voor het komend jaar. Het 'oude' aantal waarmee de bewindsman wil werken, heeft de zorgen van de vissers niet weggenomen, integendeel. Mark Lall, secretaris van het Visserscollectief Commewijne zegt aan Starnieuws dat het aantal vergunningen voor de diepzeevisserij meer dan verdubbeld is tot bijna 500. De druk op de al kwetsbare visgronden neemt alleen maar toe, zonder dat er zicht is op enige verlichting.

Lall wijst erop dat het niet aan de particulieren heeft gelegen dat er vergunningen zijn uitgegeven, maar dat dit is gestimuleerd door het ministerie. De hamvraag is hoe de autoriteiten het terugbrengen van de vergunningen gaan aanpakken, "omdat er tot dit moment geen concrete maatregelen  worden uitgevoerd die moeten leiden tot afname van de vergunningen."

Er heerst grote bezorgdheid bij de vissers, verwoordt Lall de gevoelens van de sector. Hij legt uit dat er geen poging wordt ondernomen om de vergunningen te verminderen. Alle beloften door de jaren ten spijt. Ondanks alle toezeggingen heeft de vissector alleen maar toename van het aantal vergunningen gezien. "De beloften voor vermindering zijn geen nieuwigheid," zegt Lall.

Hij wijst erop dat de sector in een fase van dialoog is en dat de sector dat respecteert. Hij zegt dat de sector ook zeer te spreken is dat minister Parmessar openhartig met hen heeft gesproken. Lall stelt dat de sector echter uitkijkt daar uitvoering van de modellen die zij hebben aangedragen om de druk op de visbestanden te verminderen. Voor het komend jaar heeft de sector niet veel hoop, omdat het dan een verkiezingsjaar is. En gezien de vergunningen over 2019 nu in behandeling zijn, gelooft Lall niet dat de vergunningen over 2020 nog voor de verkiezingen in mei zullen worden verstrekt.

Parmessar heeft vrijdag met de stakeholders van de visserijsector gesproken. Behalve over het maximale aantal visvergunningen voor de verschillende categorieën, is ook gesproken over het concept vergunningsvoorwaarden voor 2020.
Advertenties

Monday 24 February
Sunday 23 February
Saturday 22 February