HVB: Van immigratie naar integratie
09 Aug, 17:19
foto


Voor de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB), is 9 augustus 2019 een moment om weer te memoreren hoe de hedendaagse Surinaamse bevolking tot één van de unieke in de wereld mag behoren. Op deze dag herdenken wij 129 jaar Javaanse Immigratie alsook de Dag van de Inheemsen. Wij herdenken, dat wil zeggen dat wij erkennen en stilstaan bij wat deze groepen allemaal hebben moeten doorstaan. Onze inheemse broeders en zusters hebben het niet altijd even makkelijk gehad als eerste bewoners van ons land.

Gelukkig maken zij ook mooie ontwikkelingen door zoals de internetverbindingen die tot stand worden gebracht in hun woongebieden, zodat kennis alsook informatie op elk gewenst tijdstip makkelijk en sneller uitgewisseld kan worden. Met de kennis van medicinale planten, maar ook ons totaal bos kunnen deze Surinamers inkomsten genereren door onder andere royalty's. Ook de verbetering van toegangswegen naar dorpen en andere voorzieningen om het leven wat makkelijker te maken zonder dat tradities aangetast worden, zijn in uitvoer waardoor ons binnenland zich verder zal ontwikkelen.

Het is voorts ook van belang dat Suriname de culturele uitingen van de inheemsen, maar ook van de andere bevolkingsgroepen bewaart voor toekomstige generaties. Allemaal dragen Suriname uit, niet één uitgezonderd. Door onze integratie ontstaat er een mix van uitingen, zoals de Ala Kondre Dron (het schouwspel van slaginstrumenten van de verschillende etnische groepen in 1 muziekstuk), die de eenheid en harmonie van onze natie verder kan bevorderen. Suriname plaatst zich dankzij deze eenheid in diversiteit als een voorbeeld voor andere landen in de wereld.

Bij onze Surinamers van Javaanse komaf is in eenheid en harmonie samenwerken een traditie die hun voorouders hebben meegebracht van Indonesië. De Gotong Royong en Sambatan zijn die heel mooie samenwerkingsvormen waarbij zaken, b.v. de bouw van een woning, tot stand worden gebracht. Niemand wordt vergoed, eten en drinken is er volop, terwijl de mensen op een vrolijke manier de werkzaamheden meestal in het weekend of op vrije momenten uitvoeren. Maar ook het gebruik van de hedendaagse techniek, werkzaamheden modern, professioneel, efficiënt en effectief uitvoeren is inherent aan de wijze hoe de Javaan arbeidt. De rust en toewijding die deze bevolkingsgroep uitstraalt, maar ook de flinke aanpak zonder al te veel gekrakeel is de meerwaarde die deze Surinamers hebben toegevoegd aan onze samenleving.

De erkenning en waardering voor onze Inheemse en Javaanse zusters en broeders vanuit de HVB willen wij ook benadrukken door steeds te hameren op een gezonde samenleving en de constante overdracht van kennis, kunde en vaardigheden. Samen met de alle andere  groepen willen wij  ons land sneller opbouwen. Want zonder gezondheid en kennis is het optimaal en verantwoord arbeiden aan de verdere vooruitgang van land en volk een utopie. Onze campagnevoering met als doel hervorming en vernieuwing op velerlei gebieden is ook hierop gericht.

Tot slot feliciteert de HVB de Surinaamse gemeenschap in het bijzonder de oorspronkelijke bewoners van ons land en de nazaten van de Javaanse contractanten met de “Dag der Inheemsen en Javaanse immigratie”. Deze gedenkwaardige dag mag en zal door velen ook een feestelijke zijn, maar laat vooral het verleden een prikkel zijn om in het heden en de toekomst Suriname steeds voorop te stellen. Geïntegreerd Suriname zal als 1 volk, als 1 natie Suriname tot ontwikkeling kunnen brengen. Laten wij dat op deze bijzondere dag ook meenemen.

Hervormings- en Vernieuwingsbeweging