Rusland: Opnieuw onderhandelen met Alcoa
20 Jul 2019, 04:43
foto
Gregory Rusland, fractieleider van de NPS.


De concept machtigingswet bevat volgens de fractieleider van de NPS, Gregory Rusland, punten die niet in het belang zijn van Suriname. Deze wet is door de regering naar De Nationale Assemblee (DNA) gestuurd voor behandeling en handelt over de afbouw van de Brokopondo Overeenkomst (BO, 1958 en 1959) en de borgtocht overeenkomst, waarin de afspraken zijn vastgelegd voor de winning en productie van bauxiet, aluinaarde en aluminium, tussen Alcoa en de Republiek Suriname.
 
Rusland waarschuwt in gesprek met Starnieuws andermaal voor de afspraak dat de dam eind 2019 aan Suriname zal worden overgedragen “as is, where is” en wijst erop dat de BO aangeeft dat de dam in goede staat dient te worden overgedragen na de beëindiging van de BO. "Wij dienen een onafhankelijke evaluatie te plegen over de status van de dam om te weten als er onder andere grote onderhoudsinvesteringen gepleegd moeten worden op korte termijn", benadrukt de NPS-topman. 

In de overeenkomst van de regering met de Alcoa zijn er voorzieningen getroffen voor een schuldvernieuwings- en vrijwaringsovereenkomst. Daarbij wordt getracht de verantwoordelijkheden van de Alcoa te verschuiven naar anderen dan het bedrijf waarmee de overeenkomst getekend is en dat is onacceptabel, stelt de politicus. Ook dient de Alcoa de verantwoordelijkheden van de Billiton Maatschappij Suriname in te vullen, omdat zij in 2009 dit bedrijf heeft overgekocht en door de moedermaatschappij, BHP Billiton betaald is om vooral de milieuverantwoordelijkheden van dat bedrijf over te nemen.
 
Door DNA zijn enkele juristen ingehuurd onder wie Monique Vos, Nailah van Dijk, Joyce Naar en Humphrey Schurman.  Rusland geeft aan op de meeste punten eens te zijn met de zienswijze van deze juristen. Hoewel hij van mening is dat de sector momenteel van weinig betekenis is, dient de afwikkeling van de overname van de dam zorgvuldig gedaan te worden. "Wij dienen ervoor te zorgen dat de Alcoa/Suralco verantwoordelijk blijven voor milieuschade gedurende de productieperiode. Suriname mag niet in een avontuur gestort worden," benadrukt de politicus. 
 
Rusland merkt op dat de bijbehorende switchyard deel dient te zijn van de deal, waarbij Suriname het beheer moet  hebben over de volledige infrastructuur om elektriciteit vanuit Afobaka naar Paramaribo te brengen. Volgens de afspraken zal de switchyard deel blijven van de infrastructuur van Suralco. Wel dienen voorzieningen getroffen te worden voor de Suralco om de benodigde kleine hoeveelheden energie die nodig zijn voor hun vervolgactiviteiten te kunnen verkrijgen.

De NPS-topman concludeert dat de overeenkomsten zoals nu voorbereid door de regering, teruggestuurd dienen te worden door DNA voor heronderhandeling. In overleg met de deskundigen die de evaluatie gepleegd hebben, dienen de overeenkomsten bijgesteld te worden in het belang van Suriname. 
Advertenties

Wednesday 02 December
Tuesday 01 December
Monday 30 November