Wet Constitutioneel Hof voor vandaag op agenda DNA
18 Jul 2019, 00:00
foto
De Nationale Assemblee pakt de draad weer op. Na drie jaar wordt de verdaagde vergadering 'Wet Constitutioneel Hof' behandeld.


De Nationale Assemblee behandelt na drie jaar verdaging de Wet Constitutioneel Hof later op de middag. Er zijn twee vergaderingen uitgeschreven voor vandaag. Na ingekomen stukken wordt de Wet Minimumloon afgerond. Melvin Bouva, voorzitter van de commissie van rapporteurs, zei bij de behandeling in juni 2016 dat er dringende behoefte is aan het Constitutioneel Hof. Dit orgaan is opgenomen in artikel 144 van de grondwet. De organieke wet ontbreekt tot nu toe. 

In de wet wordt de samenstelling, inrichting en werkwijze geregeld, alsmede de rechtsgevolgen van beslissingen van het Constitutioneel Hof. Dit orgaan is bevoegd om wetten te toetsen aan de grondwet. Tijdens het 8 decemberstrafproces had de Krijgsraad het Openbaar Ministerie gevraagd of er geen sprake was van inmenging in een zaak die bij de rechter aanhangig is gemaakt. Dit gebeurde toen De Nationale Assemblee de Amnestiewet wijzigde waarin bepaald is dat het rechtsproces beëindigd moest worden. 

Vier jaar lang was het proces stilgelegd in afwachting van de beantwoording van de rechtsvraag vanuit het Openbaar Ministerie. Het vervolgingsapparaat had gevraagd om het proces te schorsen tot de instelling van het Constitutioneel Hof dat de rechtsvraag moest beantwoorden. De Krijgsraad heeft de gewijzigde Amnestiewet van 5 april 2012 naast zich neergelegd en het 8 decemberproces opgestart. Het wachten is op het vonnis van de Krijgsraad dat binnenkort wordt verwacht. 
Advertenties