Frangie: Transparantie cruciaal bij succesvolle NRA
17 Jul 2019, 02:51
foto
Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, zegt zijn steun toe voor de uitvoering van de NRA.


Eblein Frangie, voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging, heeft aangegeven welke rol de banken spelen bij de uitvoering van de National Risk Assessment (NRA). De kick-off is maandag gegeven, waarna dezelfde middag en dinsdag nog workshops zijn gehouden voor diverse betrokkenen bij de NRA. Hij noemt het startsein en aanpak een grote sprong voorwaarts in de transparantie van het financiële systeem. "Ik weet dat wij als banken een belangrijke poortwachtersfunctie hebben. Maar wij hebben allen deze verantwoordelijkheid, en dan bedoel ik alle partijen: de, verzekeringsmaatschappijen, de cambio’s, de gaming sector, de autobedrijven, vastgoedbedrijven, notarissen, belastingadviseurs en accountantskantoren," benadrukt Frangie. 

"We hebben samen een belangrijke rol in het herkennen en melden van constructies die bedoeld zijn om crimineel geld wit te wassen. Het is onze taak om te voorkomen dat het maatschappelijke (financiële) stelsel wordt misbruikt voor witwassen, corruptie, fraude, terrorisme financiering en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag, waaronder belastingontwijking en -ontduiking. Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen moet onze, en dat slaat op al de beroepsgroepen, bedrijfsvoering integer en professioneel zijn. 

Via de systematische integriteitsrisicoanalyse moeten we allemaal eerst onderzoek doen naar de mogelijke integriteitsrisico’s waar de eigen organisatie aan blootgesteld wordt. Naast het identificeren van risico’s op het niet naleven van wet- en regelgeving, betreft dit ook het identificeren van risico’s op mogelijke betrokkenheid bij bijvoorbeeld witwassen of financiering van terrorisme door hun cliënten. Transactiemonitoring en cliëntenonderzoek staan hierbij centraal en moeten niet alleen voorafgaand aan een relatie worden uitgevoerd, maar ook tijdens de dienstverlening. Met de NRA wordt getoetst hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan die taak en hoe zal worden ingezet op het verkennen van alternatieve interventies," legt Frangie uit. 

Aangezien het de-risking vraagstuk sinds 2011 al speelt en lokale banken niet alleen aan de nationale maar ook aan de internationale wet- en regelgeving moeten voldoen, hebben banken in de afgelopen periode vooruitgang geboekt. Op institutioneel niveau hebben zij al de nodige instrumenten in place gebracht, zodat de banken hun functie als poortwachter beter kunnen vervullen, deelt de bankier mee. 
Banken hebben in de afgelopen periode, de ene meer dan de andere, sterk geïnvesteerd in:
het identificeren van de integriteitsrisico’s die de desbetreffende bank loopt,
er zijn integriteitsraamwerken opgezet,
er is geïnvesteerd in IT systemen, 
additionele resources zijn aangetrokken om het raamwerk uit te voeren en toe te zien, dat de maatregelen ook worden nageleefd. 

De bankier benadrukt dat in het kader van integriteitsrisico’s en het buiten het financiële-systeem houden van deze risico’s, niet alleen gedacht moet worden aan money laundering gekoppeld aan handel in verdovende middelen en terrorisme financiering, maar ook aan buiten het systeem houden van middelen afkomstig uit: corruptie, ontduiken van belasting, fraude, omkoping, belangenverstrengeling en cyber crime. Het is de banken vaak niet in dank afgenomen dat zij deze stringente maatregelen hebben genomen, maar het zijn volgens Frangie noodzakelijke maatregelen geweest, ter waarborging van een integer financieel systeem en het behouden en aantrekken van nieuwe correspondent banken. Hierdoor voldoen de banken al een deel van de gestelde eisen. Maar bij NRA draait het niet alleen om banken als het om de integriteitsrisico’s gaat.  

Om een succesvolle NRA te bewerkstelligen verleent de bankiersvereniging zijn volle medewerking aan de NRA. Hiervoor zijn er reeds tien functionarissen uit het bankwezen, full- en parttime aangeleverd die hun volle ondersteuning zullen bieden in de uitvoering. "Ik weet dat ik dat niet hoef te benadrukken, maar we hebben hier maar 11 maanden de tijd voor. Geen paniek zeg ik meteen, want uit eigen ervaring weten we dat het geen goede raadgever is. Maar als we doelgericht te werk gaan ben ik ervan overtuigd dat dit tot resultaten zal leiden," concludeert de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging. 

U kunt de speech van de voorzitter van de Surinaamse Bankiersvereniging hier downloaden. 
pdf-icon.gif Inleiding_E._Frangie_.pdf                
Advertenties