NPS: Verdere bevrijding van lichaam en geest noodzakelijk
01 Jul 2019, 13:08
foto


Er zijn geen slaven meer in Suriname. Dit betekent dat niemand meer eigendom is van een ander. Het lichaam is bevrijd en de bevrijding van de geest vindt gestadig en met steeds meer besef plaats. Nu na 156 jaar afschaffing van de slavernij, is het noodzakelijk dat nazaten van slaven verder werken aan de daadwerkelijke bevrijding van hun denken en handelen. Dit is een boodschap die overigens geldt voor elkeen ongeacht etnische afkomst.

Anno 2019 is op verschillende momenten duidelijk dat individuen worden behandeld als eigendom van een ander. Deze subtiele vorm van slavernij kenmerkt zich door het afhankelijk maken en houden van personen door middel van basisvoorzieningen zoals voedselpakketten en financiële incentives. Deze burgers, ook al zijn zij het niet eens over de gang van zaken, durven zich niet uit te spreken over zaken die van belang zijn. 

De Nationale Partij Suriname (NPS) is tegen elke vorm van slavernij. De partij verwijst naar het beeld van manipulatie, geldzucht en de afname van morele waarden en normen die door de huidige machthebbers elke keer opnieuw wordt gecreëerd. Een deel van de Surinaamse samenleving leeft in angst, omdat hun menselijk vermogen om te denken en handelen ernstig wordt beperkt. 

Het beleid van de NPS richt zich op een totale bevrijding van lichaam en geest, waarbij de menselijke ontwikkeling centraal staat. Deze ontwikkeling heeft te maken met onder andere het behouden van de culturele identiteit, de vrijheid van meningsuiting en de kracht om financieel-economisch zelfstandig te zijn. 

De gemeenschap wordt dan ook opgeroepen om deze belangrijke elementen van het leven niet op te geven en te blijven strijden voor een menswaardig en vrij bestaan. “Laat je niet intimideren, laat je niet ketenen, voer een strijd zoals de voorouders van de slaven die succesvol hebben gedaan en wordt vrij”. Immers, alleen dan kan een mens tot volle wasdom komen. De NPS wenst aan alle Surinamers een mooie keti-koti.

Namens de NPS
Gregory Rusland 
Voorzitter
Advertenties

Friday 12 August
Thursday 11 August
Wednesday 10 August