Geen quorum voor behandeling wet Notarisambt
24 Jun 2019, 14:39
foto
Waarnemend voorzitter van De Nationale Assemblee, Melvin Bouva, deelt mee dat er niet genoeg leden de presentielijst hebben getekend. (Beeld: DNA)


De openbare vergadering voor de behandeling van de wet 'Notarisambt' in De Nationale Assemblee (DNA) is niet doorgegaan. Dit vanwege het gebrek aan quorum. Hoewel de NDP-fractie geprobeerd heeft om de nodige 26 leden op de been te brengen voor het tekenen van de presentielijst, is dat niet gelukt. 25 leden hebben de lijst getekend.

De waarnemend DNA-voorzitter, Melvin Bouva, noemt aan het begin van de bijeenkomst de namen van de afwezige leden. Jennifer Geerlings-Simons (NDP), Aida Nading (NDP) en Krishna Mathoera (VHP) zijn uitlandig vanwege de Women Political Leaders Summit in Tokyo, Japan. De leden Oesman Wangsabesari (NDP), Keshopersad Gangarampanday (NDP) en Chan Santokhi (VHP) zijn in Zwitserland voor de conferentie van de Inter Parlementaire Unie. Verder hebben de leden Riad Nurmohamed (VHP) en Jitendra Kalloe (VHP) afgemeld. Jenny Warsodikromo (NDP) en Marinus Bee (ABOP) hebben de Parl Americas vergadering bijgewoond. Het lid Erwin Linga is onderweg naar DNA onwel geworden en heeft zich ziek gemeld.

NDP-fractievoorzitter Amzad Abdoel, biedt de samenleving en aan de regering zijn verontschuldigingen aan voor het niet kunnen opbrengen van quorum. Verder spreekt hij zijn misnoegen uit over de leden die wel in het gebouw aanwezig zijn, maar ervoor hebben gekozen de presentielijst niet te tekenen. “Ongeacht hoe belangrijk deze wet is. Dat vind ik een zeer kwalijke zaak, dat vind ik erger dan een lid dat ziek is geworden”, stelt Abdoel. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om de regering de aandacht te vragen voor een bericht dat is de media is verschenen over het vermoedelijke tekort aan 70 medicijnen. Abdoel wil daar duidelijkheid over. De openbare vergadering is tot nader order uitgesteld.

Yvanka Ozir-Awailame
Advertenties