Het is (bijna) tijd!
14 Jun 2019, 10:34
foto


Tijd in klassieke zin is het verschijnsel dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. Voor alles is er (een) tijd, is een bekend gezegde welke vaker gebezigd wordt. Hiermee wordt geïllustreerd dat de tijd een bepalende factor is in haast alles wat wij doen (in dit leven). 

Dat Suriname een gezegend land is heb ik lang willen geloven, echter begin ik de afgelopen tijd ernstig te twijfelen aan deze overtuiging. Waarom? dat is precies wat ik me zit af te vragen! Niet alleen de sociaal-maatschappelijke, maar zeker ook de politieke ontwikkelingen van de afgelopen tijd hebben mij ontzettend beziggehouden. Van opiniepeilingen, overloperij, vervangen van ministers tot het sluiten van vrede, een ding is duidelijk, met nog minder dan een jaar te gaan, is het begin van een zeer spannende (politieke) (s)t(r)ijd aangebroken. 

Politiek land is duidelijk in beweging! Deze ‘beweging’ zal alleen maar toenemen naar gelang de tijd vordert. Na alles wat er is geschied, ben ik ontzettend benieuwd naar de keuze van de kiezer(s). Tja, van mij hoeven ze niet aan te geven op wie ze gaan stemmen, het zijn immers niet zomaar vrije en geheime verkiezingen. De keus is wel belangrijk, die zal bepalend zijn voor de richting c.q. verdere ontwikkeling van het land. Het was ook behoorlijk 'spannend' in het hoogste college van Staat. Als jonge burger van dit land, heb ik mij wel ontzettend gestoord aan het niveau waarmede zaken aan de orde worden gesteld. Ik denk dat het anders kan! Met nog wat tijd’ te gaan, is het dan te hopen dat hierin verandering komt. 

Wanneer ik het vandaag heb over het is (bijna) tijd!, dan bedoel ik daarmee niet zozeer de politieke tijd (waarin) we leven, maar meer de vakantie welke in aantocht is. Deze schoolvakantie in Suriname, wordt doorgaans in relatie tot knippa verkoop en kinderarbeid gebracht. Over dit onderwerp wordt er al jaren gesproken, maar niks concreets gedaan. Ook de (aanname van de) wet Arbeid Kinderen en Jeugdige Personen heeft tot nog toe geen soelaas geboden. Het straatbeeld is voor wat dit onderwerpelijke betreft, niet hetzelfde gebleven maar sterker nog, alleen maar erger geworden. De kinderen bij het stoplicht aan de Jagernath Lachmonstraat, ze zijn er elke dag, tot laat in de avond! Soms hebben ze niks te verkopen en bedelen ze letterlijk, ze vragen naar geld. Waar zijn de ouders? Dit is niet goed te praten. De gevaren zijn enorm! Is het nu niet meer dan ooit tijd dat er iets hieraan gedaan wordt?

De Verenigde Naties hebben 12 juni uitgeroepen tot de Internationale Dag tegen Kinderarbeid. Kinderarbeid is een mondiaal probleem, iets waar we óók in Suriname mee te kampen hebben en derhalve nog geen concreet antwoord op hebben. Maar bij praten kan en moet het niet blijven, er moeten concrete acties ondernomen worden om dit verschijnsel enigszins te kunnen uitbannen. Het thema voor dit jaar ‘Childeren shouldn’t work in fields, but on dreams!’ spreekt voor zich. We moeten kinderen stimuleren én bijstaan in het bewerkstelligen van hun dromen. Dromen die ook onze toekomst zullen bepalen. Dat Suriname op het goede spoor zit in de strijd tegen kinderarbeid, is positief te noemen. Het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van Kinderarbeid kan daarom liever vandaag dan morgen geïmplementeerd worden!  Het is tijd, de  tijd is nu!

Nathalie Valpoort BSc

Monday 10 August
Sunday 09 August