Bezwaarschrift OM verworpen; Palmtak in vrijheid gesteld
21 Apr 2019, 04:42
foto


Ricardo Palmtak, directeur van strafinrichting Hazard, is door het Hof van Justitie in vrijheid gesteld zaterdag. Donderdag was zijn aanhouding getoetst door de rechter-commissaris. Deze werd onrechtmatig bevonden.

Het Openbaar Ministerie (OM) is in beroep gegaan tegen de beslissing van de rechter-commissaris, waardoor Palmtak niet werd vrijgelaten. Dit in afwachting op de beslissing door het Hof van Justitie.

Palmtak en zeventien penitentiaire ambtenaren zijn ingesloten nadat op 24 maart de gedetineerde Giovanni Griffith werd gemarteld. De man heeft daarbij het leven gelaten. Er is met afschuw gereageerd op dit barbaars optreden in de strafinrichting.

Het Hof heeft de onmiddellijke invrijheidstelling van Palmtak gelast. Het beroepschrift van het OM op basis van artikel 54c van het Wetboek van Strafvordering, ingediend op 18 april is verworpen.
Advertenties

Sunday 24 May
Saturday 23 May