Situatie Surichange Bank nog ongewijzigd
17 Apr 2019, 00:01
foto


Meer dan een week nadat twee leden van het managementteam en de directeur van de Surichange Bank NV op non-actief zijn geplaatst, is er geen verandering gekomen in hun positie. De Centrale Bank van Suriname zou maandag met de aandeelhouder en de raad van commissarissen (rvc) bij de SCB NV hebben gesproken. Wat er precies is besloten, is nog onduidelijk. Starnieuws verneemt dat partijen een 'media-stilte' hebben afgesproken.

De Centrale Bank liet eerder in een persbericht weten zij in nauw overleg blijft met de directie en de rvc van de SCB NV. Volgens de moederbank zou de continuïteit van de SCB NV niet in het geding zijn. “Er is geen reden voor ongerustheid en is uit diverse rapportages gebleken dat de bank voldoende liquide is.”

De verklaring van de Centrale Bank staat in schril contrast met de brieven die de directe oorzaak waren van de op non-actief stelling van de directeur van de SCB NV. Directeur Ajay Surjbalisingh vroeg om overleg met de Centrale Bank aangezien hij zich zorgen maakte over de continuïteit van de instelling, die op dit moment slechts één procuratiehouder heeft. Volgens de bankwetten en –regels is het onkan dat een bankinstelling draait met een procuratiehouder.

Hij gaf ook te kennen dat cliënten zeer bezorgd waren en in overweging hadden hun tegoeden op te nemen. De grootste klant van SCB, had op één dag SRD 15 miljoen opgenomen. Surjbalisingh wilde overleg met de Centrale Bank over hoe eventuele grote opnames konden worden opgevangen.

In een andere brief gaf hij gedetailleerd de reden van zijn bezorgdheid aan over de continuïteit van de instelling. Hij informeerde de Centrale Bank dat de vrije liquiditeitspositie negatief was. “Op basis van deze afwegingen alsook het opvraagrisico, zien wij ons genoodzaakt om de uitbetalingen van inkomende remittances stop te zetten en de bank morgen te sluiten voor het publiek.” Hij verzoekt wederom om dringend overleg.

Nog voor de brief de Centrale Bank had bereikt, sommeerde de rvc de directeur het gebouw te verlaten en deelde hem mee dat hij per direct op non-actief was gesteld.

Cliënten van de bank verkeren in het ongewisse. Ze worden door derden die niet in de bankstructuur zitten gebeld. Ze vrezen dat hun dossiers nu in handen van derden komen die zij niet kennen. Ook bij opnames is er veel onduidelijkheid. Cliënten kunnen niet beschikken over hun tegoeden die zij opvragen.

Saturday 30 May
Friday 29 May
Thursday 28 May