VSB niet gekend in opzetten Fonds Ouderschapsverlof
10 Apr 2019, 16:49
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt niet geconsulteerd te zijn door minister Soewarto Moestadja van Arbeid over het instellen van een Fonds Voorzieningen Ouderschapsverlof. De bedrijfslevenorganisatie zegt met grote verbazing kennis genomen te hebben van het relaas van de minister dinsdag in De Nationale Assemblee

Het bedrijfsleven dreigt met de nodige verplichtingen opgezadeld te worden.
De VSB geeft aan dat zij een voorstander is van de Wet op Zwangerschapsverlof en heeft in de initiële ronde van de consultatie op deze wet ook enkele kanttekeningen
geplaatst, die niet zijn meegenomen. Echter is tijdens deze consultatie nimmer gesproken over de instelling van het fonds en de mechanismen voor financiering, zegt de VSB in een persbericht.

Naast het feit dat het bedrijfsleven wederom wordt geconfronteerd met kosten die zij niet kan overzien, wordt er ook geen rekening gehouden met bedrijven die nu reeds ruime voorzieningen hebben voor hun personeel op het gebied van zwangerschapsverlof. "Is het de bedoeling dat zij dubbel worden belast? En zo zijn er nog vele vragen die wederom voor onzekerheid zorgen bij de private sector."

Het ministerie van Arbeid zou als hoofdverantwoordelijke voor Decent Work te allen tijde sociale dialoog en tripartisme hoog in zijn vaandel moeten hebben en propageren, maar werkgevers worden nu geconfronteerd met het feit, dat deze principes in deze kwestie volledig overboord zijn gegooid, stelt de VSB. Zij betreurt deze handelswijze ook, vooral daar het komt op een moment, dat de overheid, werkgevers, werknemers en de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) werken aan het finaliseren van een Tweede Decent Work Country Programma van Suriname,
hetgeen donderdag besproken zal worden.

Een Decent Work Country Programma overeenkomen heeft geen enkele zin, indien één van de basisprincipes van Decent Work, namelijk sociale dialoog en tripartisme, niet gerespecteerd wordt en werkgevers met voldongen feiten worden geconfronteerd.
De VSB hoopt, dat Moestadja alsnog noodzakelijk overleg zal plegen met
werkgevers, zodat zij haar visie in deze kwestie kenbaar kan maken.
Advertenties

Friday 22 January
Thursday 21 January
Wednesday 20 January