Carla Bakboord en Asha Mungra onderscheiden
03 Mar 2019, 02:47
foto
Carla Bakboord en Asha Mungra hebben de Golden Gavel Award gekregen van Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen. (Foto: Ramon Keijzer)


Carla Bakboord en Asha Mungra hebben de Golden Gavel Award (hamer) ontvangen van Stichting Platform Politiek Actieve Vrouwen. Deze award is voor de tweede keer uitgereikt. Centraal staat dat de vrouwen die in aanmerking komen voor deze onderscheiding inhoud hebben gegeven aan het thema van: “Inspirerend, Baanbrekend, Vooruitziend!”

Angelic del Castilho, voorzitter van de stichting, zei dat ook in de politiek er geweld is tegen vrouwen. Dit jaar is dit het basisthema van de stichting. Deze vorm van geweld tegen vrouwen kan verschillende vormen aannemen. Het kan fysiek, seksueel of psychologisch van aard zijn. Geweld tegen vrouwen in politiek is behalve een mensenrechtenschending ook een schending van vrouwen hun politieke rechten.

Geweld tegen vrouwen in de politiek is nauw verbonden met geweld tegen vrouwen in het algemeen. Het is dus van belang dit geweld dat aan de basis ligt, effectief uit te bannen, benadrukte Del Castilho. Voor vrouwen in de politiek is dit een partijpolitieke grens overschrijdende opdracht. Vrouwen die voorop lopen in deze strijd verdienen de ondersteuning van elke politicus, maar in het bijzonder van alle vrouwen in de actieve politiek. De voorzitter van de stichting heeft uitgekeken naar deze award uitreiking vrijdag in Lalla Rookh, die druk bezocht was. Het gezegde: ‘ik heb nooit van succes gedroomd, ik heb er alleen voor gewerkt’ is volgens Del Castilho van toepassing op beide ontvangers. Zij zijn voortreffelijke rolmodellen van leiderschap dat zich ten doel stelt de gemeenschap te dienen.

De stichting stelt zich o.a. ten doel de ontwikkeling van Suriname te bevorderen middels het stimuleren van politieke participatie van vrouwen. Het doel van awarduitreiking is het verhogen/aanwakkeren van de passie van vrouwen om te participeren in het politiek veld, het verhogen van de realisatie van hun actieve rol in (politieke) besluitvorming en het ontwikkelen van de vaardigheden om een leidende rol te hebben in de gemeenschap, maar vooral de politieke gemeenschap.

De awards werden uitgereikt door de Del Castilho die werd bijgestaan door Ruth Wijdenbosch (de eerste Golden Gavel Award ontvanger) en ambassadeur Karen Williams van de VS. Uit de gepresenteerde levensloop van de beide award ontvangers bleek dat zij zich leiders hebben getoond op het vlak van bestrijding van geweld tegen in het bijzonder vrouwen. De avond werd opgeluisterd met een ode aan de award ontvangers in een speciaal lied gezongen door Ashna Changoer.

In hun dankwoord gaven Carla Bakboord en Asha Mungra blijk van bijzondere erkentelijkheid dat zij in aanmerking zijn gekomen voor deze award. Beiden gaven als boodschap naar elke burger die droomt van verandering om daar actief inhoud aan te geven en niet op te geven. De kunst is om nadat je gevallen bent, weer op te staan.
De volgende Golden Gavel Awards zijn gepland voor 2020.
Advertenties