WWF traint in balans tussen mensen en oceanen
31 Oct 2018, 16:26
foto
Trainers en trainees in een gezamenlijke sessie tijdens de workshop Blue Planning in Practice in Asewa O'tono. (Foto: WWF Guianas)


Twintig Surinamers zijn onderricht in de basisprincipes van marine- kustplanning (Marine Spatial Planning, MSP) gebaseerd op ecosystemen. De workshop Blue Planning in Practice is onderdeel van het vierjarig EU-project Promoting Integrated and Participatory Ocean Governance in Guyana and Suriname: the Eastern Gate to the Caribbean. Het project is in juli 2017 gelanceerd.

Verschillende werkgroepen hebben zich van 22 tot 26 oktober in Asewa O’tono bezig gehouden met het in kaart brengen van alle oceaan gebruikers, de biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijke hulpbronnen. Ook moesten ze specifieke overlap of conflictgebieden identificeren en hier oplossingen of compromissen voor bedenken. De deelnemers hebben met verschillende criteria afwegingen leren maken tussen economische, sociale en natuurlijke doelen. Ze hadden de mogelijkheid om de theorie in praktijk te toetsen in de Surinaamse context. Dat deden ze tijdens een veldbezoek aan Braamspunt.

Het EU-project wordt uitgevoerd door WWF Guianas, Green Heritage Fund Suriname en de afdeling Natuurbeheer van de dienst ’s Landsbosbeheer. In een persbericht zegt WWF Guianas dat het Blue Planning trainingsprogramma specifieke aandacht geeft aan de identificatie van de noodzaak van het planningsproces, de organisatie van stakeholders en de inventarisatie van huidige en toekomstige condities. De organisatie noemt in een adem ook het schrijven en goedkeuren van een ruimtelijke beheersplan, uitvoering, regulering en monitoring, als ook herziening en aanpassing van het plan.

De trainees waren dan ook personen die een rol vervullen of betrokken zijn bij het planningsproces van kust- en oceaangebruik. Het gaat om beleidsmakers, planners, technici van de overheid, het maatschappelijk middenveld, academici en de private sector. Het vierjarig EU-project is gericht op het beheer en de bescherming van marine en het vergroten van kusthulpbronnen door intensieve samenwerking op verschillende niveaus met het uiteindelijk doel om de capaciteit van de stakeholders te vergroten voor Marine Spatial Planning.
Advertenties

Saturday 18 May
Friday 17 May
Thursday 16 May