Kanhai: Weigeren laatste woord heeft consequenties
30 Oct 2018, 04:39
foto
Advocaat Irvin Kanhai, raadsman van Desi Bouterse, militaire leider in 1982. (Foto: Raoul Lith)


Irvin Kanhai, raadsman van hoofdverdachte Desi Bouterse, zegt in gesprek met journalisten dat de afwijzing van de Krijgsraad om namens zijn cliënt het laatste woord te voeren, nog consequenties zal hebben. Kanhai is het niet eens met de rechtbank dat via een machtiging hij niet namens Bouterse het laatste woord mocht voeren. Wat de consequenties zijn, wil hij nog niet zeggen. Hij gaat enkele zaken nog uitzoeken op grond waarvan het verzoek is afgewezen.

De advocaat vindt dat de auditeur-militair niet hard heeft gemaakt of er sprake is van een plan om de 15 mensen op te halen en te vermoorden. Hij vindt dat er onvoldoende onderzoek is gedaan naar de omstandigheden die speelden eind 1982. Hij verwijst naar de stakingen en opstanden die er waren. De militaire leiding moest de rust in het land bewaren. Niet is komen vast te staan hoe de mensen zijn omgekomen.

Kanhai stelt dat de vijftien personen die het leven hebben gelaten, bruggenhoofden waren. Zij moesten volgens hem het vacuüm opvullen, nadat de militaire leiding zou worden afgezet. Kanhai meent dat Nederland er alles van afweet, vandaar dat de toenmalige kolonel Hans Valk niet gehoord mocht worden. Ook zijn echtgenote, aan wie hij alles zou hebben toevertrouwd, kon niet worden gehoord. Tijdens het 8 decemberstrafproces heeft Nederland het dossier over Suriname nog eens voor zestig jaar achter slot en grendel geplaatst. De auditeur-militair Roy Elgin brengt een zaak voor die volgens Kanhai niet te winnen is.

Kanhai heeft tijdens zijn dupliek maandag de Krijgsraad gevraagd om Bouterse van de ten laste gelegde (15-voudig moord) vrij te spreken. "Mocht u zich om welke reden dan ook daar niet mee kunnen verenigen en anders willen beslissen, dan verzoeken wij u het Openbaar Ministerie niet te ontvangen en tenslotte de verdachte van rechtsvervolging te ontslaan," vroeg de raadsman. Het strafproces in deze (burger)kamer is tot nader order uitgesteld. Bij de volgende zitting zal de Krijgsraad het vonnis uitspreken in deze zaak. Tegen Bouterse is 20 jaar cel geëist.
Advertenties

Saturday 28 May
Friday 27 May
Thursday 26 May