Oppositie interpelleert over SML en Westland Sama Group
23 Oct 2018, 14:39
foto
Assembleeleden willen zo snel mogelijk informatie over de rol van de Westland Sama Group bij de SML.


Assembleeleden van de oppositie willen dat de regering op een zo kort mogelijke termijn informatie verstrekt besluiten rond de uitgifte van Stichting Machinale Landbouw (SML) aan Westland Sama Group NV. Alle documenten moeten ter beschikking gesteld worden van De Nationale Assemblee. De Assembleeleden willen ook informatie over de garanties die gegeven zullen worden voor de productie en productiviteit van de bevolkingslandbouw in de rijstsector. Hetzelfde geldt voor de compensatie van de zware verliezen van de agrariërs als gevolg van het gevoerd wanbeleid.

Het interpellatievoorstel is ingediend door Asiskumar Gajadien, Dew Sharman, Jitendra Kalloe, Krishna Mathoera, Djoties Jaggernath, Riad Nurmohamed (allen VHP), Marinus Bee (ABOP), William Waidoe (PL), Patricia Etnel (NPS), Carl Breeveld (DOE) en Cleon Gonsalves (PALU).

De Assembleeleden voeren aan:
- dat de regering in haar ontwikkelingsplan 2017-2021 heeft aangegeven de nodige aandacht te geven aan de agrarische sector, met het doel de veerkracht van deze sector te vergroten door o.a.:

- Meer dan ooit de ontwikkeling in deze sector in samenspraak met alle belanghebbenden en actoren te doen plaats vinden, omdat dit de essentiële voorwaarde is voor succes in de bevolkingslandbouw;
- Voor de opslag, verwerking en conserveringen van producten afkomstig uit de bevolkingslandbouw de nodige voorzieningen te zullen treffen;
- De productie ter hand te nemen van kwalitatief zaaizaad;
- dat de president in zijn jaarrede d.d. 1 oktober 2018, in tegenstelling tot het ontwikkelingsplan, totaal geen melding heeft gemaakt van het belang van de bevolkingslandbouw;
- dat door wanbeleid de primaire actoren in de rijstsector, sedert het aantreden van regering Bouterse, in een neerwaartse spiraal zijn gemanoeuvreerd. Ondanks het feit dat er geëxporteerd wordt tegen een aannemelijke exportprijs worden de primaire producenten systematisch benadeeld. Hierbij wordt gerefereerd o.a. naar de Petro Caribe-deal;

- dat juist die Staatsmiddelen of bezittingen, waarmee middels een richtig te voeren beleid, ordening en zekerheid aan de primaire producent gegeven kan worden, deze juist toebedeeld worden aan partijpolitieke vrienden, onder het voorwendsel van wederstart van het Staatsbedrijf, Stichting Machinale Landbouw (SML);

- dat er in werkelijkheid geen sprake is van een doorstart van de SML, aangezien zowel het productieproces als het eindproduct niet gedemonstreerd kon worden;

- dat door het gevoerde wanbeleid door Regering Bouterse-Adhin, in het bijzonder door ex-Minister S. Algoe de verdeeldheid onder de actoren grovere vormen aanneemt waardoor thans geen overleg gevoerd kan worden;

- dat de regering, het volk (i.h.b. de landbouwers) valselijk heeft geïnformeerd over de bestemming van SML. Uit een hypothecair uittreksel blijkt dat al het onroerend goed behorende bij SML voor de duur van 40 jaren in grondhuur is uitgegeven aan Westland Sama Group N.V. ;

- dat blijkens informatie de Presidentscommissaris van deze onderneming tevens de voorzitter is van Adron en de voorzitter is van de mini pellerij, wat een ernstige conflict of interest is;

- dat de regering te kennen heeft gegeven dat de Westland Sama Group N.V. eveneens de schulden heeft overgenomen, waarover er meer duidelijkheid vereist is over de hoogte van de schulden, alsook de oorzaak en wanneer die zijn ontstaan;

- dat tevens blijkt dat bij de Finabank N.V. een hypotheek van SRD 23 miljoen is gevestigd op de onroerende goederen behorende bij de SML en dat de bestemming van deze middelen en de middelen verkregen uit de verkoop van fabrieksdelen bij de ontmanteling onduidelijk zijn;

- dat ook coalitieleden ernstige beschuldigingen hebben geuit over vermeende corruptieve handelingen met betrekking tot de overdracht en operationalisering van SML.
Advertenties