Aanbestedingsfase vaargeul start volgende week
06 Oct 2018, 02:51
foto
Minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie. (Foto: Raoul Lith)


Volgende week zal het pakket van eisen voor het baggeren van de vaargeul van de Surinamerivier gestuurd worden naar baggerbedrijven. Het bestek is intussen rond. Het is dringend nodig om de vaargeul aan te pakken. Nu kunnen schepen niet meer efficiënt beladen worden, terwijl ze ook niet volgeladen de havens kunnen binnenvaren. Dit zegt minister Patrick Pengel van Openbare Werken, Transport en Communicatie.

De geïnteresseerde baggerbedrijven zullen nadat ze het pakket ontvangen hebben, de ruimte hebben om verdere informatie op te vragen en eventueel enkele locaties aandoen. De recente metingen van de Maritieme Autoriteit Suriname maken ook deel uit van het pakket. Nadat de vragen beantwoordt zijn, volgt de onderhandelingsfase. Tot aan de daadwerkelijke aanbesteding en het tekenen van het contract, zijn zes maanden uitgetrokken.

De vaargeul moet vanaf de monding 65 kilometer worden uitgebaggerd, waarbij het gaat om het baggeren van 1.30 tot 1.70 meter. Ook moet de vaargeul worden verbreed. Pengel merkt op dat de vaargeul ooit een breedte had van 70 meter, maar nu is deze slechts 30 meter.

De geringe diepte van de vaargeul heeft grote economische gevolgen. Schepen die eerst Suriname aandeden en dan Guyana, gaan nu eerst naar het buurland. Nadat ze daar vracht hebben uitgeladen, komen ze pas naar Suriname. Ook bij het beladen moet er rekening worden gehouden met de diepgang.
Advertenties

Friday 20 May
Thursday 19 May
Wednesday 18 May