Minister Ferrier: 25% verhoging niet voor leerkrachten
11 Sep 2018, 12:36
foto
Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.


Minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur maakt duidelijk dat de 25% loonsverhoging die de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) met de regering overeen is gekomen, niet geldt voor leerkrachten. De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft in een brief aan de minister aangegeven dat de leerkrachten hier ook recht op hebben. Leerkrachten zijn gelijkgesteld met landsdienaren.

Ferrier laat tegenover het Nationaal Informatie Instituut optekenen dat het hele traject van de loonsverhoging is begonnen naar aanleiding van de herwaardering die de leerkrachten gehad hebben. Bij die herwaardering is afgesproken dat zij uit Fiso gaan. "Dat wil zeggen dat de loonreeks van de leerkrachten niet meer gebonden is aan dat van de ambtenaren”, benadrukt de minister. De minister vindt dat de BvL en ALS niet kunnen stellen dat zij eveneens aanspraak maken op die verhoging, die de ambtenaren zullen krijgen eind september.

De minister zegt over het ultimatum dat Wilgo Valies het heeft aangehaald in de media, dat er nooit een datum van 20 augustus 2018 is genoemd. “Tijdens de meeting heb ik doorgegeven dat mijn onderdirecteur Ontwikkelingsdiensten met verlof is tot 16 augustus. Dus zei ik 'aan het einde van die week kan ik met haar afstemmen hoever zij is met het verwerken van zaken'. Blijkbaar is er een eigen interpretatie gegeven van zaken”, beklemtoont de bewindsvrouw.