Samenwerking belangrijk voor Gotong Royong Collectief
11 Sep 2018, 06:30
foto
Minister Soewarto Moestadja (Arbeid) overhandigt namens zijn collega van RGB de grondbeschikking aan Kawit Kiman, voorzitter van de PSADS.


Het Gotong Royong Collectief (GRC) Lelydorp wil samen met burgers en de overheid werken aan het ontwikkelen en verbeteren van de woon-, werk- en leefomstandigheden in Lelydorp. Tijdens veldbezoeken worden buurtbewoners gestimuleerd om problemen in hun woongebied zelf aan te pakken. Volgens Edward Redjopawiro, voorzitter van het GRC Lelydorp, bleek onder andere tijdens de bezoeken dat verschillende woongebieden te kampen hebben met wateroverlast, slechte wegen en niet onderhouden lozingen.

Ook het vraagstuk grondrechtelijke problematiek is naar voren gekomen tijdens de bezoeken. Volgens Redjopawiro heeft dit specifiek betrekking op de overdracht van percelen aan kinderen, kleinkinderen en overige familieleden zonder grondpapieren. “Een van de redenen van deze wijze van perceeloverdracht is dat de perceeleigenaren ervan verzekerd willen zijn, dat hun familieleden die dichtbij hen wonen, verzekerd zijn van de verzorging en aandacht op hun oude dag,” legt Redjopawiro uit. Hierdoor zijn er veel percelen waar de bewoners geen zakelijke titel op de grond hebben. Ook zijn er door de vele bebouwing nieuwe wegen bijgekomen bij de bestaande hoofdwegen. Het collectief heeft een inventaris gemaakt van meer dan 850 overdrachten in Lelydorp.

Redjopawiro vertelt dat een van de projecten waarbij het GRC onlangs succesvol heeft bemiddeld, is de ontvangst van een grondbeschikking door de organisatie Pernatan Adat Djowo Suriname (PSADS) aan de Craneweg is. Deze organisatie wachtte reeds 12 jaren hierop en telt bijkans 2000 personen.

De voorzitter van het GRC benadrukt het belang van actieve participatie vanuit de gemeenschap voor het bevorderen van welvaart en welzijn. Het Collectief bestaat uit vertegenwoordigers van alle zijwegen van het ressort Lelydorp in het district Wanica. Het gotong royong principe is een van wederzijdse samenwerking en hulp, welke reeds jarenlang door de Javaanse gemeenschap in Suriname wordt toegepast, bij onder andere het bouwen van huizen, schoonmaak van arealen, begraafplaatsen en culturele activiteiten.

Raoul Lith