NAS steeds belangrijker als onderzoeksbron
19 Jul 2018, 20:24
foto
Scholieren maken kennis met het Nationaal Archief Suriname.


Jaarlijks komen ruim duizend leerlingen over de vloer bij het Nationaal Archief Suriname (NAS) voor rondleidingen. Elke maand bezoeken bijkans honderd personen de studiezaal, waar archieven kunnen worden doorzocht voor verslagen en onderzoek. Volgens chef Educatie en Voorlichting, Audrey Hofwijks-Koenders, wordt het meest gedaan aan stamboomonderzoek. Bezoekers uit zowel binnen- als buitenland willen graag hun familiegeschiedenis te weten komen.

De dienstverlening bestaat voornamelijk uit een frontoffice en een backoffice, die beide even belangrijk zijn. De frontoffice komt rechtstreeks in contact met het publiek en dat gebeurt meestal in de studiezaal. Bezoekers kunnen dus naar de studiezaal komen en gebruik maken van de archieven om een werkstuk te maken, een verslag te schrijven, maar ook om onderzoek te doen naar familie, een zogeheten stamboomonderzoek.

Backoffice net zo belangrijk
Volgens Hofwijks-Koenders speelt de backoffice een net zo belangrijke rol. Die draagt onder meer zorg voor het ontsluiten van de archieven. “Als de archieven niet ontsloten zijn, kunnen de mensen die naar de studiezaal komen die archieven niet gebruiken,” legt Hofwijks-Koenders uit. Wanneer blijkt dat archieven niet in goede staat zijn, dan komt conservering en restauratie aan de orde, want dan dienen deze belangrijke stukken geconserveerd te worden. Het NAS beschikt over speciale middelen om die stukken goed houdbaar te laten blijven. Wanneer de archieven worden gedigitaliseerd, krijgen bezoekers het origineel niet meer in handen, maar dan krijgen ze wel een kopie via de computer of via microfilm.

Archieven toegankelijk maken
Het archief is de bewaarplaats voor archieven van in het bijzonder overheidsdepartementen, maar ook van parastatale bedrijven, organisaties en personen die een belangrijke maatschappelijke rol hebben vervuld of vervullen. Behalve het bewaren van stukken, heeft NAS de belangrijke hoofdtaak om de archiefcollectie te promoten en toegankelijk te maken voor de samenleving. Het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) is verantwoordelijk voor het archiefwezen in Suriname en voert dit beleid uit via het NAS. “Het heeft weinig zin als je zeven tot acht kilometers archieven hebt en het publiek weet niet wat je hebt en wat ze kunnen aanvragen. Daarom is het belangrijk de collectie naar de buitenwereld toe zichtbaar te maken”, zegt Hofwijks-Koenders.

Projecten succesvol uitgevoerd
In de afgelopen periode heeft het NAS diverse projecten naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Een mijlpaal is het op 26 juni online plaatsen van de database van de slavenregisters. Het vorig jaar is het Project Teruggave Archieven afgesloten. Binnen dit project zijn alle Surinaamse archieven die in de koloniale periode naar Nederland waren overgebracht voor bewaring naar Suriname overgebracht. Dit geschiedde in samenwerking met het Nationaal Archief Nederland.

Het NAS richt zich ook op educatie en voorlichting. Dit wordt gedaan middels de opleidingen voor archiefbehoud en documentatieverwerking, maar ook via lezingen en tentoonstellingen. Momenteel worden de opleidingen aan een evaluatie onderworpen. Het streven is om in januari 2019 opnieuw te beginnen met de opleidingen.
Advertenties

Tuesday 05 July
Monday 04 July
Sunday 03 July