Belangenverstrengeling binnen tripartiet overleg
07 Mar 2011, 08:30
foto
Ronald Hooghart, voorzitter CLO.


Het tripartiet overleg is nog niet begonnen of de onvrede is al manifest. In plaats van deskundigen zullen voorzitters van de vakcentrales en het bedrijfsleven participeren in dit orgaan. Ronald Hooghart, voorzitter van de Centrale van Landsdienaren Organisaties, Robby Berenstein van C-47 en Errol Snijders van 'de Moederbond' zijn de participanten. Alle drie zijn ook adviseurs van de overheid.

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) had al twee deskundigen voorgedragen. De Moederbond wilde ook de zaken bestuderen, voordat de naam van de vertegenwoordiger zou worden doorgegeven. Na een schorsing en over en weer gesproken te hebben, is besloten dat voorzitter Errol Snijders de vertegenwoordiger wordt. De VSB zal vanavond beslissen wie namens haar zal deelnemen.

Hooghart zegt desgevraagd aan Starnieuws dat ook in De Nationale Assemblee ambtenaren zitten, maar ze moeten de regering controleren. Mensen hebben hun taken, maar binnen het tripartiet overleg zal Ravaksur de belangen van de arbeiders verdedigen. "Ook in het bedrijfsleven zitten er mensen die in de politiek zijn. Zij ondersteunen vaak verschillende politieke partijen. Dan praten we niet van belangenverstrengeling. Ik geef mijn mening en zeg overal hetzelfde", aldus Hooghart die de commotie niet begrijpt.

Namens de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa) participeert voorzitter Rahid Doekhie en voor de Kamer van Koophandel en Fabrieken is dat voorzitter Narpath Bissumbhar. De VSB heeft moeite met de deelname van KKF omdat het hier niet om een organisatie gaat waar mensen vrijwillig lid van worden. Vooral VSB-leden zijn bang dat er sprake zal zijn van belangenverstrengeling. De ASFA en KKF hebben ook een samenwerkingsverband met elkaar.

De voorzitter van het tripartiet overleg wordt Ulrich Aron. Namens de regering zullen de ministers Ginmardo Kromosoeto (Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu) en Michael Miskin (Handel en Industrie) zitting nemen in het tripartiet overleg.

Advertenties