Bouterse benoemt commissie samenstelling tripartiet overleg
22 Feb 2011, 00:01
foto
President Desi Bouterse (rechts), minister Ginmardo Kromosoeto (ATM/midden) en Ulrich Aron bekijken de tekst van de persverklaring over het tripartiet overleg.


President Desi Bouterse benoemde maandagavond in het perscentrum van zijn kabinet een commissie die voorbereidingen moet treffen voor het opstarten van het tripartiet overleg. De commissie wordt voorgezeten door Ulrich Aron, voormalig voorzitter van de Rekenkamer. Samen met minister Ginmardo Kromoesoeto van Arbeid, Technologische ontwikkeling en Milieu (ATM) vertegenwoordigt hij de regering in de commissie.

Verder hebben zitting namens de vakbeweging, Ronald Hooghart van de Centrale van Landsdienaren Organisaties (CLO) en Freddy Ramsingh. Het bedrijfsleven wordt vertegenwoordigd door Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en Rahid Doekhie, voorzitter van de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa).

De commissie moet de komende dagen gesprekken voeren met de vakbeweging, het bedrijfsleven en de regering om te komen tot een goede samenstelling, inrichting en invulling van het tripartiet overleg. Op 3 maart komen alle partners weer bijeen. Dan zal de commissie verslag doen van haar bevindingen en met namen komen van vertegenwoordigers van de drie sociale partners, die zitting nemen in het overleg orgaan.

De samenstelling van de commissie ging vooraf aan een bijeenkomst met alle partners: de regering, vakbeweging en het bedrijfsleven. Ook de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) was aanwezig. Bouterse die de vergadering leidde, zei dat hij eenieder bijeen heeft geroepen nadat hij brieven heeft ontvangen van het bedrijfsleven en de vakbeweging. In een eerder gesprek met hem heeft Ravaksur aangegeven behoefte te hebben aan het tripartiet overleg. Vakbeweging en bedrijfsleven vinden dat beleidsaangelegenheden die verregaande invloed hebben op de samenleving, zoals het financieel-economische pakket, eerst met elkaar besproken moeten worden.

(Wilfred Leeuwin)
Advertenties