VSB: 2017 in veel opzichten een moeilijk jaar
02 Jan 2018, 20:40
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) concludeert in een terugblik dat 2017 een heel moeilijk jaar is geweest. Er is een aantal ernstige problemen opgemerkt dat een grote impact had op ondernemerschap en de creatie van werkgelegenheid. Een aantal bedrijven heeft zijn deuren moeten sluiten of moest noodgedwongen inkrimpen.

De VSB heeft de maatregelen van de president van de Centrale Bank van Suriname om te geraken tot de stabilisatie van de US dollar en ordening van de valuta markt in Suriname ondersteund in 2017. De organisatie zegt zich er volkomen van bewust te zijn dat ook in 2018 de verdere stabilisatie ondersteund zal moeten worden in nationaal belang. De VSB vindt het daarom noodzakelijk, dat het Platform van de president van de Centrale Bank voor dialoog met relevante stakeholders, welke werd ingesteld in het laatste kwartaal van 2015, net als in 2O17 ook in 2018 vaker bijeen komt om de actuele situatie te bespreken.

De verruwing van de criminaliteit, waarbij niet alleen ondernemers, maar ook burgers en zelfs oudere Surinamers, niet werden ontzien, baart de VSB zorgen. Hetzelfde geldt voor de toename van smokkelwaar op de lokale markt evenals de toenemende drugsvangsten in Suriname en in het buitenland. De economische bedrijvigheid en arbeidsplaatsen in de formele en legale productie-, agrarische - en diensten sectoren komen hierdoor ernstig in gedrang. De VSB maakt haar ernstige
bezorgdheid kenbaar over de mogelijke verhoging van accijnzen op bepaalde producten zonder dat de regering haar controlemechanismen eerst terdege heeft aangepakt en wederom onder haar gezag heeft. Smokkelwaar heeft ongeveer een marktaandeel van 60-70 procent en komt het land via officiële kanalen binnen.

Ondanks de crisis en de inkrimping van de economie hebben diverse bedrijven toch de nodige stappen ondernomen om hun economische activiteiten verder te verruimen. De progressie is wederom veelal geboekt dankzij eigen inspanningen en visie van betreffende bedrijven, dan door bewust beleid van de overheid, stelt directeur Steven Mac Andrew, directeur van de VSB.

U kunt de terugblik 2017 van de VSB hier downloaden.
pdf-icon.gif Terugblik_2017_VSB.pdf                
Advertenties