Bijdrage Perisur op Nederlands congres over zwangerschap
20 Nov 2017, 03:47
foto
De delegatie van stichting Perisur op het congres in Nederland. Projectleider Ashna Mohangoo wordt geflankeerd door Manodj Hindori en Griselda van der Leeuw.


Suriname heeft het ‘SamenZwanger’ zorgmodel gepresenteerd tijdens een congres in Nederland. Landelijke en internationale ervaringen zijn uitgewisseld over groepszwangerschapszorg. De informatie uit Suriname leidde tot veel inspiratie bij de Nederlandse congresdeelnemers om de persoonlijke band tussen de zorgverleners en de zwangere vrouwen onderling nog verder aan te halen. Dit zegt Manodj Hindori, bestuursvoorzitter van stichting Perisur (Perinatale Interventies Suriname).

Een delegatie van stichting Perisur heeft vrijdag geparticipeerd aan het congres Centering Pregnancy and Parenting. De Surinaamse deelnemers waren hoofdverloskundige van het Diakonessenhuis Griselda van der Leeuw, Perisur projectleider Ashna Mohangoo en Hindori. Het congres is gehouden door de stichting Centering Nederland, in samenwerking met TNO Gezond Leven en de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen. Het doel van het congres was om landelijke en internationale ervaringen uit te wisselen over het zorgmodel van groepszwangerschapszorg. Dit innovatieve zorgmodel is in de Verenigde Staten ontwikkeld en is in 2012 geïntroduceerd in Nederland. Suriname maakte in 2015 kennis met dit nieuwe zorgmodel middels een Twinningsproject in drie Surinaamse ziekenhuizen (Diakonessenhuis, ’s Lands Hospitaal en St. Vincentius Ziekenhuis).

De kern van dit model is dat zwangerschapszorg geboden wordt aan een groep van 8-12 zwangere vrouwen met een ongeveer gelijke zwangerschapsduur. Ook partners nemen deel aan de groepssessies. In de groep krijgen de zwangere vrouwen op een interactieve manier voorlichting en begeleiding van een verloskundige en andere deskundigen. In tien sessies van twee uren wordt aandacht besteed aan zaken als lichamelijke en psychologische veranderingen, borstvoeding, gezond eten en een gezonde leefstijl. Door het uitwisselen van persoonlijke ervaringen en onderlinge ondersteuning ontstaat een hechte band tussen de zwangere vrouwen. Gebleken is dat dit zorgmodel een gunstige invloed heeft op de geboorte-uitkomsten, leidt tot betere kennis over de zwangerschap en betere voorbereiding op de bevalling.

SamenZwanger zorgmodel in Suriname
Griselda van der Leeuw heeft op het congres een presentatie gehouden over de ervaringen van Suriname met het ‘SamenZwanger’ zorgmodel. Zij presenteerde de uitkomsten van de 133 zwangere vrouwen uit de 12 SamenZwanger groepen die zijn gehouden in Suriname en vergeleek hun geboorte-uitkomsten met die van zwangere vrouwen die geen groepszwangerschapssessies hadden gevolgd. Hoewel de eerste uitkomsten met enige voorzichtigheid moeten worden geïnterpreteerd, kan al worden vastgesteld dat het SamenZwanger zorgmodel heeft geleid tot minder ongunstige geboorte-uitkomsten. Zo hadden de SamenZwanger groepen vergeleken met de reguliere zorg, minder gevallen van een te vroeg geboren baby (2,6% versus 10,2%) en was er minder sprake van een te laag geboortegewicht (5,3% versus 13,1%).

De SamenZwanger vrouwen en hun partners zijn vooral erg tevreden over de persoonlijke begeleiding gedurende de zwangerschap. De onderlinge vriendschappen tussen de vrouwen strekken zich uit tot ver na de bevalling. Menige SamenZwanger groep organiseert nog steeds gezamenlijke activiteiten met hun kindertjes. De informatie uit Suriname leidde tot veel inspiratie bij de Nederlandse congresdeelnemers om de persoonlijke band tussen de zorgverleners en de zwangere vrouwen onderling nog verder aan te halen.

Stichting Perisur heeft afgesproken dat twee Nederlandse trainers, Inger Aalhuizen van KNOV en Marlies Rijnders van TNO, volgende maand naar Suriname zullen komen voor het geven van trainingen en het verkennen van de mogelijkheden voor het introduceren van het vervolg op Centering Pregnancy, namelijk Centering Parenting, waarbij het ouderschap centraal staat.
Advertenties

Friday 21 June
Thursday 20 June