Moederbond: Regering moet maatregelen bespreken met sociale partners
28 Jan 2011, 00:01
foto
Errol Snijders, voorzitter van 'de Moederbond'


De regering zal het pakket aan maatregelen bespreekbaar moeten maken met haar sociale partners, de vakbeweging en het bedrijfsleven. Dat is het standpunt van de Algemene Vereniging van Vakcentrales in Suriname (AVVS) ‘de Moederbond’.

“We begrijpen dat er een begrotingstekort is en er maatregelen genomen moeten worden om de economie op orde te brengen voor de verdere ontwikkeling. Maar dan moet dat vanuit een totaal pakket bekeken worden, in samenspraak met de sociale partners”, zegt Errol Snijders, voorzitter van ‘de Moederbond’ aan Starnieuws.

Snijders zegt dat de nodige maatregelen vanuit een ander concept bekeken moeten worden. “Als er een begrotingstekort is, moet gekeken worden naar wat het meest acceptabele is. De industriesector begint goed op gang te komen. Waarom kijken we niet naar de bijdrage van deze sector om mee te helpen om het tekort zo minimaal te doen zijn”, zegt de vakbondsleider.

Hij wijst er op dat alle vertegenwoordigers van het bedrijfsleven: de Associatie van Surinaamse Fabrikanten, de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen Suriname (Akmos), en ook de Nationale Assemblee, moeite hebben met de maatregelen. “Wanneer de sociale partners het niet eens zijn met de maatregelen, moet jij die er mee bent gekomen, het over een andere boeg gooien”, meent Snijders.

Volgens ‘de Moederbond’ zou het nemen van de maatregelen in tripartiet verband getuigen van goed bestuur. De eenzijdige manier waarop de regering de maatregelen heeft genomen, hebben volgens hem niets te maken met goed bestuur.

Snijders vindt het niet juist dat een paar mensen op een kantoor zitten, besluiten nemen en aan de gemeenschap zeggen ‘dit is het’. “We hebben samen met de overheid het tripartiet orgaan ingesteld, als sociale partners en dat bestaat er nog steeds en behoor je de maatregelen in dat verband te bespreken. Ik keur de maatregelen ten zeerste af”, zegt de voorzitter van ‘de Moederbond’.

(Wilfred Leeuwin)
Advertenties