Zorgpunten uitzendkrachten worden besproken in DNA
10 Feb 2017, 00:01
foto
Assembleelid André Misikaba. (Foto: Raoul Lith)


De Nationale Assemblee behandelt vrijdagmiddag de Wet Terbeschikkingstelling Arbeidskrachten door Intermediairs. De ontwerpwet is voorbereid voor openbare behandeling door een commissie onder leiding van André Misiekaba. Binnen de commissie is er verschil van mening over de wet. Ook de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft enkele kanttekeningen. In het ontwerp wordt de relatie geregeld tussen de de uitzendbureaus, de Staat en de positie van de werknemer.


Misiekaba zegt in gesprek met Starnieuws dat het fenomeen van uitzendkrachten in Suriname nooit bij wet is geregeld. “Uitzendbureaus moeten een vergunning hebben om te opereren. Ook is in de wet geregeld wie verantwoordelijk is voor de werkers die uitgezonden worden”. De mensen vielen een beetje tussen wal en schip, zegt Misiekaba. De werknemers moeten bij de uitzendbureaus voor een werkgeversverklaring of informatie over hun loon of overeenkomst. De secundaire voorzieningen moeten eveneens geregeld worden. De overheid weet hierdoor waar de verantwoordelijkheid ligt en waar er gecontroleerd moet worden. In de wet wordt opgenomen dat de mensen niet langer dan een jaar als uitzendkracht mogen worden uitgezonden. De werknemer moet na een jaar in dienst treden bij het bedrijf. Als een bedrijf vindt dat iemand zijn werk goed doet, en langer dan een jaar gevraagd wordt om te werken, kan die in vaste dienst genomen worden. Hierover is er veel discussie in de commissie.

Probleem niet vergroten

Commissielid Patricia Etnel (NPS) zei dat bij haar enkele zorgpunten zijn gebleven, ondanks de antwoorden die minister Soewarto Moestadja heeft gegeven. Uitzendbureaus kunnen tussen de 1000 en 2000 banen leveren. In de Caricom geldt dat hoger kader zich vrijelijk kan bewegen en een baan mag hebben in de lidlanden. Zij hebben geen speciale werkvergunning nodig. Etnel wil van de regering weten of deze wet niet zal maken dat Surinamers moeilijker aan een baan zullen kunnen komen. Nu al is het moeilijk voor velen om een werk te vinden. Met deze wet moet het probleem niet worden vergroot.

Steven Mc Andrew, directeur van de VSB, vindt de wet belangrijk. Hij wijst erop dat Suriname te maken heeft met een zeer ernstige crisis, waarbij de economie tussen de 9% en 11% is gekrompen. Dit geeft aan dat het noodzakelijk is om economische activiteiten te ontplooien. “Als je ondernemers bepaalde zaken ontneemt zodat ze die activiteiten niet kunnen ontplooien om te groeien, dan ziet het er bar slecht uit voor onze economie in 2017-2018.” De wet heeft volgens hem fundamentele issues die volgens de VSB niet correct zijn. Mc Andrew merkt op dat er soms mensen in dienst genomen worden om bepaalde projecten uit te voeren, die langer dan een jaar duren. “Moet je dan na een jaar nieuwe mensen in dienst nemen terwijl iemand al een jaar bezig is geweest”, vraagt hij zich af. Het is een belemmering in plaats van een vergemakkelijking, meent hij.

Brede discussie
In tegenstelling tot Misiekaba is hij het er niet mee eens dat tijdelijke uitzendkrachten hetzelfde moeten verdienen als medewerkers in vaste dienst. Er moet volgens hem een brede discussie over het bevorderen van ondernemerschap komen.
De VSB vindt dat er onvoldoende rekening is gehouden met haar inbreng bij de totstandkoming van deze wet. Hij noemt als voorbeeld dat de private sector het zich niet kan veroorloven om permanent ‘opgescheept’ te zitten met een kracht die voor een bepaalde tijd is tijdens een project. De private sector moet volgens hem op een economisch verantwoorde manier functioneren. Hij is bezorgd over het feit dat in De Nationale Assemblee woorden zoals crimineel, uitbuiters en slavenhandel worden gebruikt voor ondernemers. Hij vindt dat men het ondernemerschap niet onnodig in een kwaad daglicht moet stellen.

Mc Andrew vindt dat werknemers niet hoeven te weten wat voor contract er tussen het bedrijf en het uitzendbureau is gesloten. Dat is volgens hem een privaatrechtelijke relatie. Als werknemer en werkgever maak je afspraken die los staan van de afspraken tussen het bedrijf en het uitzendbureau. Tijdens de openbare behandeling van de ontwerpwet zal vanmiddag verder op de zorgpunten worden ingegaan.

Raoul Lith
Advertenties