Nieuw bewind bij Vereniging Surinaams Bedrijfsleven
08 Dec 2010, 18:30
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft een nieuw bestuur. De organisatie heeft meteen ook haar statuten aangepast om doorstroming en continuïteit te garanderen. Ferdinand Welzijn is gekozen tot voorzitter en Antoine Issa is de nieuwe ondervoorzitter.

“Dat zijn mensen met een totaal andere werkwijze en gerichte visie dan we tot nu toe hebben gehad”, zegt directeur René van Essen aan Starnieuws. Naast het kiezen van de voorzitter en de ondervoorzitter is ook de rest van het bestuur vernieuwd. Hiermee is een eind gekomen aan de zittingsperiode van Marcel Meyer, die vanaf 1992 de organisatie heeft geleid.

Van Essen zegt, zonder te willen natrappen, dat het nooit goed is geweest dat Meyer zo lang voorzitter is gebleven van de VSB. Je kan iemand niet voor zijn leven op die plek houden. We moeten hem beschermen anders verroest hij daar en wordt de organisatie het eigendom van een persoon. Je pleegt op die manier ook een aanslag op de man zijn leven en dat is voor niemand goed”, zegt Van Essen. In de nieuwe statuten is dan ook opgenomen dat de voorzitter en ondervoorzitter slechts twee maal een zittingsperiode van drie jaar kunnen blijven aanzitten. Tenminste als zij voor het tweede termijn worden gekozen.

De organisatie gaat nu een beleidsplan maken voor het jaar 2011, op basis van haar bestaande driejarenplan. “Daarnaast zijn er wat adhoc beslissingen die genomen moeten worden”, zegt Van Essen. Hoewel er een betere relatie moet komen met de andere bedrijvenorganisaties zoals de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (Asfa), benadrukt Van Essen dat de VSB een andersoortige organisatie is. De VSB is onder andere gericht op de infrastructuur, sociale verhoudingen van de bedrijven met de overheid en vakbeweging en goede wetgeving. “De KKF is meer een bedrijvenregistratie en de Asfa is meer gericht op de bedrijven zelf en de productie”, zegt de VSB-directeur.

Van Essen zegt dat de VSB redelijk tevreden is hoe de regering nu omgaat met het manifest van de organisatie. Dit manifest is in april aangeboden aan de toenmalige regering-Venetiaan en aan de politieke partijen die aan de verkiezingen hebben meegedaan. “De president heeft delen daarvan in zijn jaarrede opgenomen. Wij hebben daarna enkele sectoren verder uitgewerkt. Natuurlijk moet je niet verwachten dat je lof krijgt toegezwaaid, maar belangrijk is dat er wel mee wordt gewerkt en rekening mee wordt gehouden”, zegt Van Essen. Hij noemt onder andere dat na tien jaar vechten voor de Sociaal Economische raad (SER) die nu wel van de grond komt. “De regering heeft overigens aangegeven dat de productiesector een enorme push moet krijgen”, zegt de VSB-directeur.

De nieuwe voorzitter, Ferdinand Welzijn, is juridisch arbeidsdeskundige en zit in de structuren van de Internationale Arbeiders organisatie (ILO). Ondervoorzitter Antoine Issa is meer gericht op het bedrijfsleven en op de communicatie en de financiële sector. “Een goede combinatie voor de VSB”, vindt Van Essen.

Wilfred Leeuwin
Advertenties