OAS: Kies een studie in belang van Suriname
29 Jul 2016, 20:35
foto
Nancy Robinson, OAS- vertegenwoordiger in Suriname (r) adviseert studenten een studie te kiezen in het belang van Suriname. (Foto: Ranu Abhelakh)


Een studie kiezen met je hart of met je hoofd? Het is geen eenvoudige beslissing! In het belang van de toekomst van Suriname, is het nodig, een juiste keuze te maken, zegt Nancy Robinson. Zij vertegenwoordigt de Organisatie van Amerikaanse Staten (OAS) in Suriname. Zij raadt studenten aan om naar de uitdagingen te kijken, die in de toekomst voor Suriname kunnen spelen. “Op welk gebied zal er specialisatie nodig zijn, om het hoofd te bieden aan deze uitdagingen?”

Veel studenten kennen het probleem van een diploma op zak hebben en toch niet aan de bak komen. In gesprek met Starnieuws geeft Robinson aan, dat het goed is als studenten een studie kiezen met hun hart. “Maar denk ook aan de toekomst. De wereld zit vol uitdagingen en personen vooruit moeten denken.” Suriname is een geweldig land, rijk aan natuurlijke hulpbronnen, als water en bossen. Milieu is een heel populaire carrière veld. Als Robinson aan de toekomst van Suriname denkt, dan is haar advies: kies een specialistische studie gericht op natuurbehoud en bescherming.

“Er is specialisatie nodig om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van klimaatverandering. Niet alleen Suriname, maar de hele wereld wordt uitgedaagd. Dus wereldwijd zijn er experts nodig.” De OAS-vertegenwoordiger denkt verder hardop. Studies op het gebied van water, bosbouw, duurzame ecotoerisme ontwikkeling, ‘Health Economics’, kinderbescherming en rechten van inheemse volken. “Elke ministerie kan de specialistische tekortkomingen binnen de organisatie aangegeven.”

Ook in de opleidingen Informatie Technologie (communicatie) ziet zij potentie. Suriname is een uitgestrekt land en mensen wonen verspreid. Het is heel kostbaar om trainers van plek A naar B te transporteren. De optie voor afstandsonderwijs, virtuele kennisoverdracht via nieuwe technische apparatuur is daarom essentieel. “Het communicatie aspect is heel cruciaal als nieuw middel, zodat kinderen toegang krijgen tot hun recht op onderwijs, in hun eigen woonomgeving (dorp).” De ontwikkeling van nieuwe media is ook een goede manier om bepaalde kosten te verminderen. Niet alleen op onderwijsgebied, maar ook bij data verzameling. “Mensen die niet geschoold zijn, kunnen via een mobieltje, een druk op een toets of icoontje, gegevens doorsturen.”

Een ander uitgangspunt bij de keuze van een studie, kan ook de focus zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals). “Welke expertise is nodig om deze uitdagingen in de toekomst aan te gaan.” Robinson neemt de doelstelling over de oceanen als voorbeeld. Er moet tijdig worden gewerkt aan de duurzame ontwikkeling van de visserij. Anders zal het fout aflopen met deze industrie. “Suriname moet het menselijk kapitaal nog ontwikkelen op deze twee specifieke gebieden.”

De OAS stelt beurzen beschikbaar aan personen die zich willen specialiseren. Er zijn acht prioriteitsgebieden waarbinnen personen een studie kunnen kiezen om hun bachelor, master of PhD te halen. Robinson is voornemens om de afgestudeerden te betrekken in Surinaamse vraagstukken. Een soort OAS-Suriname Alumni Associatie, waar OAS-bursalen tijdens verschillende activiteiten aan kennisoverdracht doen. De organiseert verstrekt morgen informatie aan belangstellenden tijdens de Open dag van de Faculteit der Maatschappij Wetenschappen en Faculteit der Technologische Wetenschappen op de universiteit.
Advertenties

Thursday 25 July
Wednesday 24 July
Tuesday 23 July