NPS wil optreden van president tegen dc Joeloemsingh
21 Jul 2016, 22:19
foto


Districtscommissaris (dc) Wedprekash Joeloemsingh van Coronie moet tot orde worden geroepen door de president. Dit vindt de Nationale Partij Suriname (NPS). De dc moet de circulaire, die hij op 19 juli onder het personeel van het commissariaat heeft verspreid, intrekken. Het is het recht van iedere Surinamer om vrijelijk te praten over alle onderwerpen. Niemand mag een inwoner van de republiek Suriname beletten te praten over wat dan ook, meent de NPS.

Dat de districtcommissaris in zijn circulaire ambtenaren bedreigd heeft zware sancties toe te passen, wanneer hij merkt dat er over politieke issues wordt gediscussieerd, is een regelrechte schending van het grondrecht van vrije meningsuiting. De grondwet geeft aan in artikel 8 lid 2 dat niemand op grond van zijn politieke overtuiging gediscrimineerd mag worden.

President Bouterse moet optreden tegen de dc, omdat hij anders zijn plicht als hoeder van een verenigde Surinaamse samenleving verzaakt en wel in grove mate.
De NPS zal verder niet schromen om de bedreiging en dus de circulaire van de dc van Coronie te laten beoordelen door een van haar juridisch onderlegde leden, teneinde een klacht in te dienen zowel nationaal als internationaal. "Een dergelijke actie moet vroeg in de kiem gesmoord worden, want anders stevenen we in ons geliefde land Suriname af op een dictatuur. Onze recente geschiedenis heeft ons reeds bewezen wat een dergelijke staatsvorm oplevert. Tot en met vandaag de dag zijn we bedroefd, vechten we tegen wat is afgenomen en bovenal werken we hard aan het behoud van de democratie," stelt de NPS.

De groene partij vindt dat president Bouterse nu moet laten zien dat hij een ware democraat is en leiding geeft aan ons Suriname waar je vrij je mening mag geven, ook als je ambtenaar bent.
Advertenties