DNA behandelt wet om ondernemerschap te stimuleren
04 Jul 2016, 06:38
foto
Vandaag komen de initiatiefnemers van de wet en de regering aan het woord.


De Nationale Assemblee komt vandaag om 10.30 uur in openbare vergadering bijeen voor de verdere bespreking van de 'nadere wijziging van het Surinaams Wetboek van Koophandel'. In deze wet zijn maatregelen opgenomen ter bevordering van het ondernemings- en investeringsklimaat. Het oprichten van een Naamloze Vennootschap wordt versneld en vereenvoudigd. De kosten voor oprichting van een NV worden verlaagd en de aansprakelijkheid van het bestuur zal worden aangescherpt. Deze maatregelen moeten ertoe leiden dat Suriname flink zal stijgen op de Ease of Doing Business Index.

De voorzitter van de commissie die de openbare behandeling van deze wetswijziging heeft voorbereid, Stephen Tsang, zei dat deze ontwerpwet al negen jaren in voorbereiding is. De commissie heeft met de KKF, de ASFA, de VSB, de Bankiersvereniging, de CBvS, de vereniging van notarissen, de ministeries van HI, Justitie en Politie, de initiatiefnemers van de wetswijziging en deskundigen, gesproken. "Opvallend is dat alle actoren ermee eens zijn dat deze wetswijziging een positieve bijdrage zal leveren aan de economie in Suriname," concludeert Tsang. Het gaat om een onderdeel van een pakket van samenhangende maatregelen en wetten om het zakendoen in Suriname te bevorderen.

Tsang somde een lijst met voorstellen op, die de commissie meegeeft aan de initiatiefnemers Jennifer Simons, Melvin Bouva, Naomi Samidin en Wendell Asadang.
- Aandelen op toonder moet worden geschrapt. In het concept Burgerlijk Wetboek is dit reeds geschrapt.
- De mogelijkheid om bij oprichting van een NV, deze ook mogelijk te maken in een andere taal dan de Nederlandse.
- Aansprakelijkheid aandeelhouder. Aandeelhouders mogen niet aansprakelijk worden gesteld voor handelingen van de directie. Dat is niet de intentie van het uitgeven van aandelen. De aandeelhouder moet worden beschermd.
- Introduceren van de 'one tier system', een monistisch systeem. Er zijn 2 systemen om een NV te besturen. In Suriname geldt het dualistisch systeem, dat is een raad van commissarissen (rvc) met een directie. De rvc houdt toezicht op het bestuur, de directie. Dit wordt nauwelijks meer gehanteerd in de regio.
Voorgesteld wordt om de '2 tier' te behouden, maar ook een '1-tier', een monistisch systeem te introduceren. De reden is dat een NV investeerders moet aantrekken. Buitenlanders begrijpen het systeem dat geldt, niet, waardoor zaken doen moeilijk is.

Er zijn diverse wijzigingen voorgesteld. Diverse leden die aan het woord zijn gekomen, hebben bruikbare voorstellen gedaan. Het belang van deze wet wordt breed ondersteund. Initiatiefnemer Simons heeft al aangekondigd dat er een nota van wijziging komt. Ook is er ondersteuning van de regering gevraagd.
Advertenties

Tuesday 19 January
Monday 18 January
Sunday 17 January