Twee eisen: Geen stroomverhoging en IMF receptuur
14 May 2016, 00:01
foto
Eugene van der San, directeur kabinet van de president neemt de petitie in ontvangst. (Foto's: Raoul Lith)


In de petitie aan president Desi Bouterse hebben vier vakbonds- en twee bedrijfslevenorganisaties twee harde eisen gesteld. De per 1 mei geïntroduceerde tariefsverhoging van elektriciteit moet direct teruggedraaid worden. De receptuur van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) wordt resoluut afgewezen. Intussen heeft de regering de voorwaarden van het IMF voor ondersteuning geaccepteerd. Hiervoor zal US$ 478 miljoen betalingsbalanssteun worden gegeven aan de Centrale Bank van Suriname. De IMF-leiding moet nog formeel een besluit nemen over ondersteuning van het crisisprogramma van Suriname dat nog niet is gepresenteerd aan de samenleving.

De vakbondsorganisaties C-47, FAL, PWO en BvL en van het bedrijfsleven de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (Akmos) en de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS) wijzen op de gevolgen van de stroomverhoging. Deze hebben volgens hen negatieve gevolgen op de werkgelegenheid. Talrijke bedrijven zijn reeds gedwongen om hun deuren te sluiten, waardoor velen hun baan hebben verloren of vrezen brodeloos te zullen worden.

De organisaties stellen dat door de onstabiele wisselkoersen de koopkracht van de werkers en van de burgers naar onacceptabele niveaus zijn afgenomen. Dit koopkrachtdaling komt volgens hen door de grootscheepse monetaire financiering die in september 2015 manifest werd en door de devaluatie van de SRD op 18 november vorig jaar.

In de petitie is gesteld dat de minister van Natuurlijke Hulpbronnen heeft aangegeven dat de tariefaanpassing in drie fasen zal plaatsvinden, zoals het scenario van het IMF voorschrijft. Dit moet plaatsvinden tussen 1 mei 2016 tot 1 januari 2017. De verhoging die al ingegaan was op 1 mei is voorlopig aangehouden door de president. De ondertekenaars van de petitie benadrukken dat onder geen beding akkoord zal worden gegaan met zo een tariefaanpassing. De verhoging werd eenzijdig doorgevoerd door de regering. Aangegeven wordt dat er geen transparantie is in de financiële hervorming van de EBS.

De Raad van Vakcentrales in Suriname (Ravaksur) is voor maandag uitgenodigd door de president voor een gesprek. Dit onderhoud zou samen met de Vereniging van Surinaams Bedrijfsleven (VSB) plaatsvinden. Bouterse heeft VSB donderdag uitgenodigd en afgelopen dinsdag had een regeringsdelegatie ook een onderhoud met het bestuur van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF). Na het gesprek met de VSB besloot de president donderdagmiddag om de verhoging voor enkele weken aan te houden. De Sociaal Economische Raad en het Tripartiet Overleg zullen betrokken worden bij deze kwestie.
Advertenties