VSB: Organisaties zeer ontevreden over stroomprijs
05 May 2016, 14:09
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) zegt in een persbericht kennismakingsgesprekken te houden met diverse belangenorganisaties van het bedrijfsleven. Onlangs zijn Bryan Renten als voorzitter en Wilfred Baldew als ondervoorzitter van de VSB gekozen. De belangenorganisaties waren zeer ontevreden over het eenzijdig opvoeren van de elektriciteitstarieven door de regering en de verwachte negatieve impact op economische bedrijvigheid en de samenleving.

Tijdens het kennismakingsgesprek is ook de macro-economische situatie in het land besproken en zijn oriënterende gesprekken gevoerd met als doel draagvlak te creëren door middel van gemeenschappelijke samenwerking voor wat betreft knelpunten, die het bedrijfsleven, maar ook de samenleving in het algemeen, raken.

DE VSB blijft onverkort van mening dat tripartiet overleg noodzakelijk is om een
samenhangend pakket aan maatregelen ter herstel van de economie vast te stellen en wijst in dit kader op de noodzaak om de Sociaal Economische Raad (SER) te horen, voordat vergaande beslissingen worden genomen. De VSB blijft eveneens van mening dat elk aanpassingsprogramma vergezeld moet zijn van een sociaal akkoord tussen de sociale partners.

Bij het onderhoud waren aanwezig de Algemene Aannemers Vereniging (AAV), de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA), de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemers in Suriname (AKMOS), de Kamer van Koophandel en
Fabrieken (KKF), de Tourism Union Republic of Suriname (TOURS) en de Vereniging van Surinaamse Winkeliers (VSW), deelt VSB mee.
Advertenties