VSB ernstig bezorgd over verhoging stroomtarieven
20 Apr 2016, 14:47
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) vindt dat de tariefaanpassing van elektriciteit slechts bespreekbaar is in gemeen overleg met de sociale partners. De aanpassing moet onderdeel zijn van een samenhangend pakket en niet eenzijdig vastgesteld door de overheid. De VSB zegt met ernstige bezorgdheid kennis genomen van de voorgestelde verhoging van de elektriciteitstarieven.

De VSB is zich bewust van het feit, dat er een aanpassingsprogramma moet worden doorgevoerd om de economie te laten herstellen, maar is zich er ook terdege van bewust, dat veel van haar leden op dit moment geen verhoging van elektriciteit kunnen absorberen naast de overige gestegen kosten. De VSB moedigt haar lidbedrijven aan om efficiënter gebruik te maken van energie. Het bedrijfsleven’ wenst daarentegen niet voor verspillingen bij de EBS als nutsbedrijf op te draaien. Ook bij de EBS zal men het mes er dus goed moeten inzetten.

Een verhoging op dit moment zal dan ook mogelijkerwijs betekenen, dat bedrijven tot sluiting zullen overgaan, hetgeen de werkloosheid problematiek in Suriname zal aanscherpen. In andere gevallen zullen de kosten doorberekend worden in de prijs, wat ertoe kan leiden, dat Surinaamse producten en diensten niet meer zullen concurreren met buitenlandse goederen en diensten.

De visie van de VSB over de totstandkoming van een herstructureringsprogramma, blijft ongewijzigd, waarbij het advies van de Sociaal Economische Raad en akkoord van de sociale partners een dringende vereiste is.
Advertenties