BDO onderzoek: Beloning hangt af van bedrijfsomzet
28 Mar 2016, 10:37
foto
Illustratie Voorpagina BDO onderzoek


Het accountants- en advieskantoor BDO Suriname heeft het beloningsonderzoek naar inkomens van 55 beroepen in Suriname afgerond. Er is gekeken naar het maand- en jaarsalaris en secundaire voorzieningen bij 42 bedrijven. Het onderzoek wijst uit dat salarissen en overige arbeidsvoorwaarden voor dezelfde functies erg uiteenlopend zijn binnen de bedrijven. “Het volledige beloningspakket hangt sterk af van de bedrijfsomzet”, zegt Sadhana Raghoebarsing, Senior Consultant BDO Business Advisory Services aan Starnieuws.

Zo betalen bedrijven met hogere omzetten, hogere salarissen uit en bieden zij ook ruimere secundaire voorwaarden. Het onderzoek toont ook aan dat de opleidingsniveaus voor één bepaalde functie erg uiteenlopend kunnen zijn, afhankelijk van de organisatorische grootte van een bedrijf. Verder dat er gemiddeld relatief weinig wordt geïnvesteerd in human capital (training en opleiding). Over het gendervraagstuk zegt Raghoebarsing dat ‘traditionele’ mannen en vrouwen beroepen nog steeds traditioneel worden ingevuld door deze groepen. Hier en daar zijn er wel verschuivingen. Vrouwen zijn in bepaalde functies in opmars, zoals die van IT-Manager. Dit terwijl er minder mannen een Human Resource (HR) functie vervullen. “Verder vervullen steeds meer vrouwen de beroepen waarin hogere opleidingen vereist zijn. Vooral de financiële functies.”

Grote verschillen in salariëring
Uit het beloningsonderzoek blijkt dat er grote verschillen zijn in salariëring voor dezelfde functies bij verschillende bedrijven. Als voorbeeld haalt Raghoebarsing drie willekeurige beroepen aan. Een afdelingssecretaresse verdient tussen de 950 en 6500 Surinaamse dollars (SRD) bruto. Het gemiddelde salaris voor dezelfde functie onder de deelnemende bedrijven is SRD 2981. Een HR-medewerker ontvangt tussen de SRD 1400 en 8468, en het gemiddeld salaris is SRD 4054. Voor een Public Relations manager wordt tussen de SRD 9038 en 12.000 neergeteld, terwijl het gemiddelde salaris SRD 10.679 is.

In het onderzoek is er niet gekeken naar de verschillen in beloning voor een lokale of buitenlandse kracht. Een beloning wordt onder meer bepaald aan de hand van de marktwaarde van een bepaalde functie, de bijdrage van die functie in het bedrijf of bijvoorbeeld de beoordeling van het individuele presteren. Ook staan het salaris en de secundaire arbeidsvoorwaarden onder invloed van vakbonden die de onderhandelingen voeren.

Vaste dienst vs. contractor
Het onderzoek naar de 55 beroepen is onder lokale en buitenlandse gevestigde bedrijven gedaan. De beloning: salarissen en arbeidsvoorwaarden van de deelnemende staatsbedrijven (autoriteiten en gezondheidszorgbedrijven) liggen vaak rondom het gemiddelde, als niet in enkele gevallen onder het gemiddelde, zegt Raghoebarsing. Ongeveer 60% van de 42 deelnemende bedrijven trekken behalve vaste werknemers ook contractors aan, zoals uitzendkrachten, 'outsource-krachten', oproepkrachten en adviseurs.

“Het aantal contractors per bedrijf varieert tussen 1 en 550. Dit is tussen de 1% en 80% van het aantal medewerkers in vaste dienst.” Volgens het onderzoek komen de meeste contractors voor bij sectoren als constructiewerken (bouw), transport, opslag, communicatie, onroerende goederen, fabricage (industrie) en mijnbouw.

Pakket met Ipad of mobiel
Naast een ziektekostenverzekering, pensioen of studiekosten regeling, behoren het verstrekken van een mobiel, Ipad of laptop nu ook tot de secundaire voorzieningen op de Surinaamse arbeidsmarkt. BDO heeft voor het laatst in 2008 een beloningsonderzoek gedaan. Het onderzoek 2015-2016, uitgevoerd in augustus en september 2015, is qua opzet uitgebreider. "De salariëring is erg actueel voor bedrijven die nu salarisverhogingen willen gaan doorvoeren als gevolg van de economische ontwikkelingen in Suriname. Ook zijn de salarissen actueel voor de komende vakbondsonderhandelingen.”

Het rapport met de onderzoeksresultaten is te koop bij BDO. Aan de hand van de resultaten kan een organisatie haar beloningspositie op de arbeidsmarkt bepalen, beleid uitstippelen en kosten bepalen rond een personeelsplan, geeft Raghoebarsing aan. Het rapport is ook geschikt voor bedrijven die in Suriname willen investeren. Bedrijven die een directe link met de USD aanhouden, kunnen de SRD bedragen in het onderzoek vermenigvuldigen met de factor waarmee de USD koers is gestegen. Met de valutaveilingen kan dat met regelmaat gaan verschillen.

Intussen hebben deelnemende alsook niet-deelnemende bedrijven het rapport ontvangen en positief gereageerd. “Zij noemen zelf als opmerkelijke zaken de lage investering in training en opleiding en de uiteenlopende salarissen.” Zij vinden het onderzoek erg belangrijk voor hun Financiële afdeling. Enkele klanten hadden gehoopt op meer analyses, sectorspecifieke data of een splitsing naar grote, middelgrote en kleine bedrijven. Zij hebben de vraag gedeponeerd voor meer en diepgaander onderzoek en advies.
Advertenties