SZF verplaatst accent bij 35 jaar naar preventie
16 Mar 2016, 20:34
foto


Het Staatsziekenfonds (SZF) blikt vandaag terug op zijn 35-jarig bestaan. De huidige directeur, Rick Kromodihardjo, zegt dat het accent verplaatst wordt van ziekte naar zorg. Hij deelt mee dat preventie de boventoon voert. Aan de decentralisatiegedachte is verder gestalte gegeven met de opening van een
filiaal in de Maretraite Mall. Een volgend filiaal wordt binnenkort te Kwatta geopend, deelt de directeur mee.


Een beleidsplan 2016-2020 omschrijft nauwgezet hoe het SZF kan doen aan
gezondheidsbevordering en preventie voor iedereen, ook de mensen in het binnenland. Het SZF zal zich in de toekomst actiever inzetten om duurzaam en betaalbaar kwalitatief hoogstaande zorg te waarborgen. Hiermee wordt tegelijkertijd de gezondheid van verzekerden en de kwaliteit van zorg bevorderd. Zo worden ook de kosten per verzekerde beter beheerst.

Het SZF bevindt zich in een proces van vernieuwing, verandering en verbetering. In
ditzelfde proces van vernieuwing, verandering en verbetering is de organisatie in 1981 ook ontstaan, zegt Kromodihardjo. Heden ten dage maakt vijftig procent van de bevolking gebruik van de voorzieningen van het SZF. Het is zaak dat in dezelfde lijn van vernieuwing, verandering en verbetering wordt doorgegaan.


U kunt het overzicht van 35 jaar SZF hier downloaden.
pdf-icon.gif 35jaar_SZF.pdf                
Advertenties

Saturday 19 September
Friday 18 September
Thursday 17 September