Minister Van Dijk-Silos kraakt harde noten bij Brandweer
12 Sep 2015, 22:03
foto
Minister Jennifer van Dijk-Silos moet volgens de traditie ook in de hoogwerker van de Brandweer. (Foto's: Raoul Lith)


Minister Jennifer van Dijk-Silos van Justitie en Politie wil samen met het Korps Brandweer Suriname (KBS) doelen gaan formuleren. Dit moet gebeuren tijdens de sessies in november. “Een ongedisciplineerd korps zal niet in staat zijn om de doelen te halen. Ik doe daarom ook een beroep op het personeel om samen met de leiding na te gaan wat we moeten doen om het korps te versterken, kwantitatief en kwalitatief,” zei Van Dijk-Silos vrijdag tijdens een kennismakingsbezoek aan het KBS. Zij kreeg een rondleiding op het hoofdkantoor.

Volgens de minister zullen in verband met de veranderingen ook ‘opruim werkzaamheden’ plaatsvinden. Ze zei dat ze een aantal dingen over de Brandweer gehoord heeft, zoals bijvoorbeeld de brandweerslangen die jaren terug zijn gestolen en verkocht. “Dit zijn zaken die het imago van het korps schaden.” De minister meent dat in de ‘paradigm shift’ die volgt, het korps schoon moet zijn. Verder waarschuwt ze de leden dat alle negatieve dingen waarmee zij zich bezighouden de ondergang van het korps betekenen. “Hou jezelf in stand en ruim je rotte appels op”.

Overuren
De bewindsvrouw ging ook in op het hoge aantal overuren dat zij moet goedkeuren voor het brandweerpersoneel. “Wat zijn deze overuren. Hebben we zoveel brand gehad? Het is de laatste maand dat ik blind teken commandant,” was de opmerking van Van Dijk-Silos over de overuren van de brandweer. Zij wil hierover beter geïnformeerd worden. “Het moet me uitgelegd worden hoe de brandweer structureel overuren maakt.”

De minister zei dat er in verband met de financiële situatie van het land nagegaan moet worden hoe zo effectief en efficiënt mogelijk de bedrijfsvoering bij het KBS moet plaatsvinden. Zij deelde mee geen zicht te hebben op financiële middelen op korte termijn. “Dat betekent dat we verantwoord moeten omgaan met de middelen die we al hebben. Maar betekent ook wil je beleid maken, we creatief moeten gaan zoeken naar middelen”. Van Dijk-Silos stelt dat de donoren internationaal gezocht moeten worden.

Investering
Brandweercommandant Cecil Waal vroeg de minister om de continuering van de investering in capaciteitsversterking van de menskracht, persoonlijke standaard uitrusting, goed materieel en materiaal voor de brandbestrijding en de hulpverlening, verbetering van het wagenpark, huisvesting en verbetering van het werkklimaat. Hij vroeg tevens de aandacht voor infrastructurele ontwikkelingen waaronder de oplevering van de brandweer-kazerne en dienstwoningen in Moengo, de bouw van een doorgangshuis te Albina en het multifunctioneel centrum dat nog bouwtechnisch opgeleverd moet worden.

“Ook rekent de organisatie erop dat door de aanschaf van de brandweervoertuigen de credit-line met India voor het korps wordt opengesteld, zodat fase ll kan worden ingeluid,” stelde Waal. Hij benadrukte dat de brandweerzorg landelijk verbeterd zal en moet worden. Hij vroeg ook de specifieke aandacht van de minister voor de formalisering van de organisatie-structuur, welke reeds door haar voorganger is doorgeleid naar de minister van Binnenlandse Zaken voor de reorganisatie van het KBS.

Raoul Lith
Advertenties