Blog: Regering; Tjek!
21 Aug 2015, 12:28
foto


Daar stonden ze dan ons nieuw kabinet. Enthousiast en in de startblokken voor de komende tijd. Een mix van rookies en ervaren ministers maar absoluut ook een interessante mix van temperament en staat van dienst. Enkele politiek schijnbaar kleurloze ministers en enkele donkerpaarse harde veldwerkers die samen aan de slag gaan.

Nu alle felicitaties en loftuitingen richting het nieuwe kabinet verstommen, kan het echte werk beginnen. Het echte werk dat ongetwijfeld deels zal bestaan uit brandjes blussen en met grote spoed oppakken wat een demissionair zijnde regering niet kon afmaken. Gaat nu ook de ‘tango’ losbreken rondom (verdere) vervanging van partij loyalisten uit de vorige coalitie is de vraag die velen stellen. Directeurs en RvC wisselingen, terugroeping van ambassadeurs en politiek benoemde overige diplomaten volgen mogelijk ook snel. Business as usual bij regeringswisselingen al decennia lang. Enkele uitlatingen gedaan bij en rondom de inauguratie bieden echter ook hoop. Ik schaar me dan ook graag bij de groep van optimisten die positief gestemd de verrichtingen van dit nieuw kabinet zal volgen. Nieuw aangetreden verdient elke bewindsvoerder een eerlijke kans om te bewijzen dat niet alleen de intenties goed zijn, maar ook dat deze snel omgezet kunnen worden in concrete daden.

Nu al zo vaak aangekondigd, is de doorsnee Surinamer een beetje voorbereid op de zware tijden die mogelijk in aantocht zijn. En dat omdat bij teruglopende staatsinkomsten, de uitgaven daar niet tijdig op afgestemd werden. Integendeel zelfs. Om die reden alleen al zijn deze ministers niet te benijden. Vakmanschap gaat nu blijken; in crisistijden besturen is een andere tak van sport dan spaargeld opmaken. Een Amerikaanse oud-president merkte enkele jaren geleden op dat de overheid niet het probleem is en de overheid ook niet de oplossing is. “Het volk, wij zijn de oplossing”, vervolgde hij. Heel vrij vertaald maak ik daar van dat ongeacht welke regering er zit of hoe het economisch getij ook is, constructief bijdragen kan en moet onder alle omstandigheden. Met alleen aan de kantlijn staan roepen wat niet deugt, is nog geen land vooruit gekomen.

Ik wens eenieder in het machtscentrum inzicht om te kunnen besturen vanuit een heldere ontwikkelingsvisie die verder reikt dan lijstjes met wenselijkheden zoals vervat in menig regeringsverklaring. Koesteren en borgen wat goed gaat en verhoogde prioriteit richting inkomstenverhoging in duurzame productiesectoren met aandacht voor het milieu. Daarnaast rechtvaardige inkomens(her)verdeling, en verdere vernieuwing van het onderwijs- en jeugdbeleid en de gezondheidszorg. Partnerschappen afsluiten of verstevigen met multilaterale organisaties en bevriende landen vanuit inzicht in wat de toegevoegde waarde daarvan voor Suriname echt is. Diaspora beleid concretiseren met aandacht voor benodigde investeringsfaciliteiten. Vijf jaar van nu ben ik trots op mijn regering als door realisaties op deze gebieden zichtbaar wordt (en meetbaar is) dat wij onze kinderen een beter Suriname nalaten!

En aan politiek Suriname het verzoek om vooral aan het gemeenschappelijke dat ons bindt vast te houden. En dat is en blijft welvaart en welzijn van Suriname en allen die hier kiezen te zijn. Het is vanuit dit gezamenlijke belang dat ook de verschillen uiteindelijk overbrugbaar zullen blijken te zijn.

Helyante Mac-Donald
www.CrossedLinesadvisory.sr/blog
CrossedLines Advisory Services Suriname is de naam waaronder Helyante L. Mac-Donald actief is als managementconsultant en trainer met dienstverlening op het snijvlak van Organisatieinrichting, Businessplanning en Marketing.
Schrijven doet zij om te reflecteren op wat zij ziet en ervaart vanuit een hele brede interesse. Met deze maandelijkse blog wenst zij bij te dragen aan discussies over onderwerpen binnen onze eigen Surinaamse realiteit.
Advertenties