Ook Fitch herbevestigt BB-rating voor Suriname
24 Apr 2015, 11:45
foto


Het ratingsbureau Fitch heeft in navolging met Standard & Poor’s Suriname’s BB- rating met stabiele vooruitzichten herbevestigd. Fitch vindt zowel het per capita inkomen als ‘governance’ indicatoren van Suriname beter dan vergelijkbare landen in de BB-rating categorie.

De economische groei is ook veel stabielere en heeft het land bewezen maatregelen te kunnen treffen in geval van fiscale schokken, zegt Fitch in een vandaag uitgegeven persbericht. Suriname blijft directe buitenlandse investeringen aantrekken in de goud- en oliesector door politieke stabiliteit, respect voor lange termijn mijnbouwcontracten en doordat het land buitenlandse investeringen niet nationaliseert.

Volgens Fitch kan de beoordeling van Suriname verbeteren als de staatsfinanciën en de betalingsbalans vooruitgaan ten opzichte van landen in dezelfde krediet beoordelingscategorie. Het land zou zich moeten richten op verbetering van hervormingen van begrotingsmanagement en controle. Het zou investeringsprojecten moeten uitvoeren die economische groei stimuleren, met behoud van de macro-economische stabiliteit. Voorts zou het land moeten zorgen voor verhoging van de voorspelbaarbeid van monetair en fiscaal beleid en de institutionele capaciteit van de publieke sector.

Aan de andere kant kan de beoordeling slechter worden als Suriname de fiscale tekorten niet terugdringt, als de financieringsbeperkingen voor de overheid blijven toenemen en de internationale reserves blijven afnemen. Aanhoudende druk op de SRD kan als gevolg hebben dat het risico van macro-economische instabiliteit toeneemt. Fitch noemt als negatieve factor ook langdurige electorale of institutionele onzekerheid waardoor het vertrouwen in het beleid afneemt.Sterke terugval in de mijnbouwproductie of een sterke daling in de grondstofprijzen, met significante implicaties voor de staatsfinanciën en betalingsbalans, zullen de beoordeling van Suriname niet ten goede komen.
Advertenties

Saturday 13 July
Friday 12 July
Thursday 11 July