Jhauw noemt VSB-voorzitter Welzijn 'laf'
22 Oct 2014, 02:00
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter VSB


Directeur van Surishopping, Ramsoender Jhauw, noemt de voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB), Ferdinand Welzijn, 'laf'. Welzijn had hem in november gebeld en is bij hem geweest, nadat Jhauw in zijn persconferentie vorig jaar de Raad van Ministers van corruptie beschuldigde. Het land zou volgens Jhauw met ruim SRD 2.196.000 benadeeld zijn. NV Flex van Dassasingh mocht goederen leveren voor de Brandweer, terwijl dit bedrijf de hoogste inschrijving had. Welzijn zou een brief hebben waaruit zou blijken dat minister Edward Belfort van Justitie en Politie aan brandweercommandant Ciciel Waal de opdracht zou hebben gegeven om Dassasingh de gunning te geven.

Jhauw zei dinsdag op een persconferentie dat Welzijn hem gebeld had en van Paranam, waar hij werkzaam is, naar Wilhelminastraat is gereden met documenten. De ondernemer zei dat hij toen aan Welzijn had gezegd laat de brief maar zitten, want er zijn genoeg bewijzen waaruit zou blijken dat er sprake is van corruptie en fraude. Hij had afgesproken dat indien nodig was, hij dan de bewijzen zou nemen. Jhauw merkte op dat toen hij in De Nationale Assemblee werd beschuldigd, hij Welzijn heeft gebeld. Maar toen beweerde de VSB-voorzitter dat het om een andere zaak ging. "Meneer Welzijn doe niet als een kleine jongen. Je bent voorzitter van de VSB. Je jokt dat je de brief niet hebt en dat het om een andere gunning ging. Breng die brief voor me", zei Jhauw op de persconferentie. Hij merkte op dat Welzijn beloofde die andere brief dan te brengen, maar nooit is verschenen. "Dat er nu moordplannen zijn tegen mij is ook jouw schuld meneer Welzijn, want je bent laf".

Reactie Welzijn
Welzijn om commentaar gevraagd op de beschuldigingen, zegt aan Starnieuws dat de VSB in haar beleidsprogramma 2013/ 2014 opgenomen heeft ten strijde te trekken tegen corruptie. "In dit kader heb ik inderdaad eerst telefonisch en daarna een persoonlijk onderhoud gehad met de heer Jhauw. Ik ben op zijn uitnodiging vorig jaar bij hem langs gelopen in de veronderstelling met een serieuze zakenman die een probleem heeft, te doen te hebben. Hij heeft mij toen geïnformeerd over brieven en andere documenten. Ik had hem inderdaad alle ondersteuning toegezegd. Achteraf bleken zaken toch anders te zijn dan hij mij had voorgehouden. Ik had hem zelfs gevraagd eerst bewijzen – zo die er zijn - te verzamelen en vervolgens de justitie in te schakelen, alvorens los en vast allerlei beschuldigingen te uiten. Het is bekend dat hij in eerdere persconferenties dit reeds had gedaan", stelt Welzijn.

De VSB-voorzitter vindt het jammer dat Jhauw "in zijn kennelijk mentaal minder toerekenbare toestand, beschuldigingen aan mijn adres uit". De VSB staat honderd procent achter de bestrijding van corruptie "omdat wij als land een zeer negatieve score hebben op de index van Transparency international. Dit is niet alleen slecht voor ons investeringsklimaat, maar komt de toekomst van het zaken doen in Suriname beslist niet ten goede. Ik weet dat ik als voorzitter van een belangenorganisatie het risico loop met de haren te worden meegesleept in een eng belangen conflict. Indien het om de bescherming van het algemeen belang gaat, ben ik voor niets en niemand bang. Ik vind deze publieke beschuldiging erg, maar neem aan de andere kant Jhauw niet serieus. Zijn verwarde uitspraken waarin hij meent mij te moeten bekladden, doen mij niets. Ik probeer met zijn persoonlijke frustraties mee te leven en laat het hierbij", zegt Welzijn.
Advertenties