Opvanghuis voor slachtoffers huiselijk geweld geopend
03 Aug 2010, 11:20
foto


Met het overdragen van een sleutel heeft het ministerie van Justitie en Politie vanmorgen symbolisch een opvanghuis voor slachtoffers van huiselijk geweld geopend. Minister Chandrikapersad Santhokhi van Justitie en Politie en diverse verantwoordelijken voor het beheer van het opvanghuis en de zorg voor de slachtoffers, gaven de sleutel aan elkaar door. De opening was puur symbolisch, omdat het tehuis nog op een nader te bepalen, geheime locatie in gebruik moet worden genomen.

Er is al veel aandacht voor de rechten van de daders van huiselijk geweld, zei minister Santhoki. Met de opening van het opvanghuis wordt volgens hem het evenwicht tussen daders en slachtoffers enigzins hersteld.
“Aanpak van huiselijk geweld houdt meer in dan enkel de opvang van slachtofffers”, zegt Georgine Acton. Zij is voorzitter van de werkgroep die het opvanghuis heeft voorbereid. Het thuis zal een scala van activiteiten ontplooien, zegt zij.
Het opvanghuis zal gedurende de pilotperiode van 1 jaar hulp en een veilig onderkomen bieden aan slachtoffers van huiselijk geweld. De opvang zal plaatsvinden in een afgeschermde en geheime verblijfplaats. Mishandelde vrouwen kunnen maximaal drie maanden in het tehuis verblijven.

In 2009 zijn 1916 meldingen van huiselijk geweld geregistreerd bij het Korps Politie Suriname (KPS), Ruim 269 meer dan in 2008. Acton zegt dat bij elke melding nog zeker 9 andere, niet geregistreerde gevallen opgeteld moeten worden.
Dat niet alle gevallen van huiselijk geweld geregistreerd worden, maakt het moeilijk om de ware omvang van het probleem te achterhalen. Veel slachtoffers leven in angst samen onder een dak met de geweldpleger, bang voor hun leven en de veiligheid van hun kinderen. “Ze zien geen andere oplossing dan te blijven. Ook omdat er onvoldoende financiele middelen zijn en onvoldoende opvang”, zegt Acton.

In het opvanghuis krijgen slachtoffers en hun kinderen professionele hulp, evenals de pleger. Naast hulpverleners van het slachtofferhuis zijn er ook hulpverleners van het ministerie van Sociale Zaken en van de Stichting Stop Geweld tegen Vrouwen.Advertenties

Thursday 21 October
Wednesday 20 October
Tuesday 19 October