VSB niet helemaal eens met minimumloon KKF en Asfa
30 Mar 2013, 09:30
foto
Ferdinand Welzijn, voorzitter Vereniging Surinaams Bedrijfsleven.


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) kan zich niet helemaal terugvinden in de conceptwet voor een minimumloon, zoals voorgesteld door de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en de Associatie van Surinaamse Fabrikanten (ASFA).

“Wij van de VSB zijn nog in overleg met de KKF en de ASFA om zaken op één lijn te krijgen, omdat wij graag zien dat het uiteindelijk een gezamenlijk concept wordt van alle partners binnen het bedrijfsleven, ook al participeert de VSB niet in het Tripartiet Overleg”, zegt voorzitter Ferdinand Welzijn van de VSB aan Starnieuws. Deze werkgeversorganisatie gaat liever uit van een minimumloon gebaseerd op categorieën van werknemers.

Gezamenlijk standpunt
De KKF en de ASFA zijn met de vakbeweging en de overheid de sociale partners binnen het Tripartiet Overleg, waar al geruime tijd gesproken wordt over een sociaal zekerheidstelsel, waaronder het bij wet vaststellen van een minimumloon. Welzijn deelt mee dat de VSB niet helemaal afwijzend is tegen het voorstel van de twee andere bedrijfsleven organisaties, maar dat er nog verschillen van inzichten en benaderingen zijn. “Die verschillen proberen wij in het voorzittersoverleg van de bedrijvenorganisaties op één lijn te krijgen”, zegt Welzijn.

ASFA en KKF hebben een conceptwet minimumloon samengesteld die voor veel kritiek heeft gezorgd binnen de vakbeweging. Het voorstel is gebaseerd op een minimumloon van SRD 3 per uur voor een periode van tien jaar. Dan moet volgens deze organisaties de informele sector voor de helft formeel worden gemaakt. Welzijn zegt de kritiek van de vakbeweging te begrijpen, omdat het standpunt van de KKF en de AFSA een fundamentele afwijking is van wat er tot nu toe is gepresenteerd en besproken in het Tripartiet Overleg. Daarnaast vindt Welzijn dat er te weinig overleg is geweest om het standpunt acceptabel en begrijpelijk te maken.

Gradaties
De VSB-voorman zegt over het minimumloon dat zijn organisatie ook zou kunnen uitgaan van een minimumloon van SRD 3 per uur, maar dan niet voor alle groepen werknemers zoals de KKF en de ASFA dat hebben voorgesteld. “Die SRD 3 zou moeten gelden voor de laagste categorie werknemers en dan kunnen we in gradaties kijken welk bedrag andere groepen moeten krijgen als minimumloon”, zegt Welzijn. De VSB kan zich wel vinden in het voorstel dat de informele sector zoveel mogelijk formeel moet worden gemaakt. Volgens Welzijn zou dat en goede basis moeten zijn op weg naar een sociaal zekerheidsstelsel een minimumloon van SRD 3 per uur voor de laagste categorie werknemers en uiteindelijk het sociaal zekerheidstelsel.

Welzijn vindt wel dat de zienswijze van de vakbeweging niet helemaal zuiver is. “Die kijkt voor het minimumloon naar wat de werknemers ‘cash’ in handen krijgen om in hun onderhoud te voorzien. Maar de werkgever betaalt veel meer dan alleen ‘cash’ waardoor de werknemer zichzelf kan onderhouden. We betalen ziektekosten en andere lasten en die behoren ook tot wat er nodig is om in het onderhoud te voorzien”, legt Welzijn uit. Voor hem is het essentieel in de discussie dat het bedrijfsleven een gezamenlijk standpunt heeft en dat met name de sociale partner, vakbeweging voor het voorstel gewonnen kan worden. “Ik denk dat met goed overleg we over niet al te lange tijd er wel uit moeten komen, omdat het in nationaal belang is”, zegt Welzijn.

Wilfred Leeuwin
Advertenties

Monday 18 January
Sunday 17 January