VSB heeft geen behoefte aan voorgesprek met Mega Combinatie
18 Jun 2010, 00:05
foto


De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) heeft geen behoefte aan een voorgesprek met de Mega Combinatie, over toekomstige beleidsaangelegenheden. “Wij gaan helemaal geen gesprekken voeren en zeker niet voor onze beurt praten,” zegt VSB-directeur René van Essen.

Het bedrijfsleven heeft liever dat de Mega Combinatie eerst en snel duidelijkheid geeft over haar toekomstig beleid. De invulling van namen op functies en posten als president, vice-president, minister van Financiën, governor van de Centrale Bank van Suriname en andere belangrijke ambten zijn voor de VSB heel belangrijk. “Als er een programma naar ons toe komt met wat ze allemaal gaan doen, hoe ze zaken denken aan te pakken, zullen we er zeker naar kijken”, zegt van Essen.

De VSB-directeur zegt dat bij het 60-jarig bestaan van het bedrijfsleven in maart de organisatie een manifest heeft uitgegeven. Dat manifest getiteld ‘van herstel naar duurzame sociale-economische ontwikkeling, is aan alle politieke partijen aangeboden. De ervaring is volgens de VSB dat het niet of nauwelijks wordt opgepakt. Van Essen zegt dat daarin eigenlijk het verenigd bedrijfsleven zijn visie heeft gegeven over de ontwikkeling van de economie.

Winston Lackin, woordvoerder van de Mega-Combinatie, zegt dat er wel gesprekken worden gevoerd met delen van het bedrijfsleven. De Mega Combinatie stelt het heel erg op prijs om met de VSB te praten. Lackin merkt op dat het manifest bestudeerd is. De voorzitter van de Mega Combinatie, Desi Bouterse, heeft publiekelijk verklaard dat het manifest meegenomen zal worden in het beleid. Lackin kan zich voorstellen dat de VSB wacht op formele zaken, “maar om tijd te winnen, voeren we alvast informele gesprekken”.

Het hebben van een goed beleidsprogramma van de samenwerkende coalitiepartijen en de namen van personen op cruciale posten geeft volgens Van Essen alvast een idee waar het beleid naar toe gaat. “Achter de namen die we dringend nodig hebben zit een profiel en dat speelt altijd mee”, redeneert Van Essen. Hij vindt dat het bedrijfsleven politiek direct niets heeft in te brengen en het gepaster is een afwachtende houding aan te nemen. Voor je beurt praten is het meest dodelijke en levensgevaarlijke wat je kan doen”, zegt Van essen.

In het manifest van de VSB is aangegeven dat het voorzichtige monetair en budgettair beleid van de regering-Venetiaan, een goede basis is voor verdere economische ontwikkeling. Meteen daarachter wordt opgemerkt dat de samenleving een wijze keuze zal moeten maken over de komende beleidsstrategie. Volgens de VSB is Suriname op een kruispunt gekomen. De belangrijkste uitdaging is een cultuuromslag in het denken, dat niet de overheid, maar de private sector de motor is van de economie. Een samenhangend beleidsprogramma moet daarom boven aan de ontwikkelingsagenda staan.
Advertenties