62 bedrijven doen mee aan certificeringsproject
02 May 2012, 19:30
foto


62 klein- en middelgrote Surinaamse bedrijven zijn betrokken bij het ISO certificeringsproject III. In het project zijn 85 personen getraind tot 'Kwaliteitsmanager in de Praktijk'. Het ministerie van Financiën is de trekker van het project, samen met de bedrijvenorganisaties, Akmos, ASFA en de VSB.De training wordt verzorgd door lokale deskundigen op het gebied van Kwaliteitsmanagement,- milieu en voedselveiligheid. De training duurde ongeveer 18 weken. 53 bedrijven hebben nu een gekwalificeerde 'Kwaliteitsmanager' in huis. Hiermee is de eerste fase van het Certificeringsproject succesvol afgesloten. Dit meldt het ministerie van Financiën.

De regering is zich bewust van de voorhoede rol die de private sector inneemt bij de economische groei en ontwikkeling. Zij leveren een belangrijke bijdrage in het creëren van werkgelegenheid. De private sector zal moeten uitgroeien tot regionale en internationale dienstverlener. Ter stimulering hiervan voerde het ministerie van Financiën dit certificeringsproject uit.

Kwaliteitseisen
De vigerende trend in de wereld is dat van zowel dienstverlenende als productiebedrijven wordt verwacht dat zij voldoen aan de minimale internationale kwaliteitseisen. Zonder te voldoen aan deze kwaliteitseisen is exporteren onmogelijk. Maar ook nationaal is men zich er terdege van bewust, dat verantwoordelijker moet worden omgegaan met het milieu waarin men opereert. Ook de consument is bewuster en verwacht dat vooral voedsel en voedselproducten hygiënisch, veilig en betrouwbaar geproduceerd, verpakt, opgeslagen en geleverd worden. Niet alleen voor de internationale markt, maar ook aan de eigen consument moeten kwalitatief hoogwaardige producten en diensten worden geboden.

Van 2007 tot 2010 zijn reeds 82 bedrijven internationaal gecertificeerd door mede door subsidie van de overheid. In het huidige project worden 62 bedrijven begeleid en voor 85% gesubsidieerd om een kwaliteitsmanagementsysteem op te zetten, uit te voeren en uiteindelijk te doen certificeren conform internationale ISO-normen. Het opleiden van personen, het werken volgens procedures en het voldoen aan de eisen van de klant, wordt als grondslag gehanteerd voor het opzetten van een duurzaam kwaliteitssysteem binnen bedrijven.
In het lopende project zijn er drie certificeringsmomenten ingebouwd, waarna de laatste groep van bedrijven in november dit jaar gecertificeerd moet zijn. Het streven is om aan het eind van 2012, deze 62 bedrijven toe te voegen aan de lijst van bedrijven in Suriname, die reeds volgens internationaal erkende normen opereren.
Advertenties