PL installeert 14 kernen in Kwatta en Saramaccapolder
07 Oct, 04:11
foto
Aan de Kwattaweg 843 heeft Pertjajah Luhur een eenheidscentrum/distributiepunt voor basisgoederen geopend.


De Pertjajah Luhur (PL) heeft zaterdagavond het aantal kernen in haar bestand uitgebreid. Voorzitter Paul Somohardjo installeerde aan de Kwattaweg 843 veertien kernen van de ressorten Kwatta en Saramaccapolder in het district Wanica. Op dat adres werd tevens het eenheidscentrum/distributiepunt basisgoederen geopend.

Hoofdbestuurslid Vikram Janki is ingenomen met het centrum, waar eenieder terecht kan voor informatie over de partij. “Eindelijk hebben we een eigen eenheids- en informatiecentrum. We zullen vaker bij elkaar komen om zaken te bespreken en evalueren. We zullen strijden naar 2020. Alleen door samenwerken én hard werken zullen wij de verkiezingen winnen”, sprak Janki. Hij riep de nieuwe kernleden en overige sympathisanten op om de onderlinge band te versterken, temeer daar andere partijen druk bezig zijn te ‘shoppen’. Janki noemde het eenheidscentrum een soort van gotong-royong-plek van de PL, waar de mensen van Saramaccapolder en Kwatta zullen samenkomen. Hij merkte op dat dit centrum ook door hard werken en een goede samenwerking tot stand is gekomen.  

Wanica telt zeven ressorten. Somohardjo zei dat de partij in de ressorten Kwarasan, Lelydorp en Domburg altijd al zodanig sterk is, dat ze zelfstandig een zetel zou kunnen halen. Met de versterking vanuit de ressorten Kwatta en Saramaccapolder is het volgens de politicus meer dan haalbaar om drie zetels in Wanica te halen. De PL-voorzitter heeft de nieuwe kernen met bijzonder veel genoegen geïnstalleerd. Voor Somohardjo is er met de installatie van de kernen voldoende bewijs dat de PL weliswaar een Javaanse basis heeft, maar in de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een nationale partij waar Surinamers van elke etniciteit zich thuis voelen. Over de toetreding van de nieuwe kernleden zei de PL-voorman: “We hebben vertrouwen in onze Hindostaanse broeders en zusters. We maken geen onderscheid, we kijken naar wat je voor de organisatie kunt doen.” 

Somohardjo maakte er gewag van dat niet alleen de PL, maar ook andere partijen, onder wie de VHP en de NPS, het fenomeen van overlopen en verraad kennen. Ook andere partijen zijn in de afgelopen decennia geconfronteerd met DNA- en andere prominente leden die vanwege eigen belang van partij zijn veranderd. “Het ligt aan de attitude van de kandidaat”, zei hij daarover. Daarom is de PL bezig met juristen en notarissen om een kaalplukcontract op te stellen, waar alle kandidaten van de PL zich aan moeten verbinden. “Want die zetel is niet van jou. Het volk stemt op jou op basis van het partijprogramma. Dus als je weggaat omdat je omgekocht wordt, dan kan het niet dat je in weelde leeft met het geld waarmee je bent omgekocht, terwijl het volk pinaart. Dat gaan we niet toelaten.” Behalve het kaalplukcontract, dient elke kandidaat een eed van trouw af te leggen. Kandidaten die gekozen worden, moeten het volk trouw zijn en diens belangen dienen, en niet hun eigen, persoonlijke belang.