ABOP: Verricht vandaag een goede daad
21 Mar, 04:55
foto


Bij de Phagwaviering gaat het om de overwinning van goed op kwaad. Het was de Franse filosoof Voltaire die ooit zei dat elk mens schuldig is voor al het goed dat hij niet gedaan heeft. Binnen dit kader vraagt de Algemene Bevrijdings- en Ontwikkelings Partij (ABOP) aan elk Surinamer, om vandaag een goede daad te verrichten. Omdat het bij Phagwa niet alleen om het feesten gaat, maar het vooral belangrijk is, om bij de boodschap van deze dag stil te staan. Zo weerspiegelen de poederkleuren die we tijdens Paghwa gebruiken liefde, vruchtbaarheid en een nieuw begin. Een nieuw begin en hoop gaan vaak hand in hand, vooral nu de situatie in ons prachtig land elke dag verslechterd.

ABOP is er om hoop te geven zodat het land niet verder afglijdt. De ABOP is een Bevrijdings- en Ontwikkelings- Partij. Daarom zal het regeringsbeleid zich in de toekomst moeten richten op het groeien van de middenklasse, door kansen aan kansarmen te bieden. Wij moeten toekomstgerichte en goedbetaalde banen in de particuliere sector creëren, waardoor de druk op de overheid afneemt en de burgers meer besteedbaar inkomen hebben, zodat ze vrij zijn om zich te bewegen, verder te studeren, een auto, een huis te kopen en op vakantie te gaan.

Daarom gaat de ABOP voor het empoweren van ondernemerschap. Het is niet de overheid die een bedrijf zoals de cassavefabriek op moet zetten, omdat dit nog meer bureaucratie creëert. De overheid moet het geld tegen lage rentepercentages voor ondernemers beschikbaar stellen. En deze middelen moeten op transparante wijze en in fasen naar de beste aanvrager gealloceerd worden. De ABOP gaat er in 2020 voor om Surinaamse ondernemers de gereedschappen te geven die zij nodig hebben om te groeien, te produceren en te exporteren.

De ABOP heeft hoop omdat wij de kracht en de potentie van het Surinaams volk kennen. De situatie is heel erg maar het tij is nog te keren.

De ABOP wenst de gemeenschap subh Holi.